Publicat: 9 Iulie, 2012 - 17:46
Share

 Comisia Europeană a anunțat ultimul și cel mai amplu apel de propuneri de proiecte pentru cercetare în cadrul celui de-al 7-lea Program-Cadru (PC7) al său. În total, 8,1 miliarde EUR vor sprijini proiecte și idei care vor impulsiona competitivitatea Europei și vor aborda aspecte precum sănătatea umană, protecția mediului și găsirea de noi soluții pentru provocările din ce în ce mai mari legate de urbanizare și gestionarea deșeurilor.

Finanțarea – care este deschisă organizațiilor și întreprinderilor din toate statele membre ale UE și țările partenere – reprezintă cea mai semnificativă parte din bugetul UE dedicat cercetării, propus pentru 2013, în valoare de 10,8 miliarde EUR. Acest anunț survine la doar câteva zile după ce liderii UE au subliniat importanța cercetării și a inovării în Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă.
 

Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Cunoașterea reprezintă moneda de schimb a economiei globale. Dacă Europa dorește să fie în continuare competitivă în secolul XXI, trebuie să sprijinim cercetarea și inovarea care vor genera creștere economică și locuri de muncă în prezent și în viitor. Nivelul ridicat de concurență pentru finanțarea UE garantează faptul că banii contribuabililor se îndreaptă către cele mai bune proiecte care abordează aspecte ce ne privesc pe toți.”

Cererile de propuneri vizează atât inovarea, cât și o serie de probleme societale, construind o punte către inițiativa „Orizont 2020”, următorul program de finanțare pentru cercetarea din UE pentru perioada 2014-2020. În total, 4,8 miliarde EUR sunt destinați priorităților tematice de cercetare. Inovarea industrială va fi sprijinită prin activități „apropiate de piață”, cum ar fi pilotarea de proiecte, demonstrațiile, standardizarea și transferul de tehnologie. Se va acorda o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în cadrul unui pachet în valoare de până la 1,2 miliarde EUR. Aproximativ 2,7 miliarde EUR vor contribui la consolidarea poziției Europei ca destinație de talie mondială pentru cercetători, în principal prin granturi individuale din partea Consiliului European pentru Cercetare (1,75 miliarde EUR) și din acțiunile Marie Skłodowska-Curie (963 de milioane EUR) pentru formare și mobilitate în domeniul cercetării.
 

Pentru a contribui la răspândirea excelenței în cercetare la o scară mai largă, este în curs de pregătire o nouă inițiativă referitoare la „Catedrele Spațiului european de cercetare”. Prin intermediul unei cereri-pilot în valoare de 12 milioane EUR, vor fi selectate în total cinci catedre SEC, care urmează să fie găzduite de universități sau alte instituții de cercetare eligibile situate în regiuni mai puțin dezvoltate din cinci țări diferite ale UE. Pentru a găzdui o catedră SEC, instituțiile trebuie să își demonstreze capacitatea de a susține excelența prin furnizarea facilităților necesare și respectarea principiilor Spațiului european de cercetare, cum ar fi recrutarea deschisă.

Majoritatea cererilor de propuneri (invitații la licitație pentru obținerea de fonduri) vor fi publicate la 10 iulie, iar alte câteva cereri specifice urmează a fi publicate în toamnă.