Publicat: 29 Noiembrie, 2012 - 17:12
Share

Pe 28 noiembrie, Comisia Europeană a lansat cel de-al doilea ciclu anual al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) pentru 2013, odată cu publicarea raportului privind mecanismul de alertă (RMA). Raportul subliniază necesitatea unor analize aprofundate asupra evoluțiilor legate de acumularea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice din 14 state membre ale UE: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Cipru, Ungaria, Malta, Olanda, Slovenia, Finlanda, Suedia și Marea Britanie.
 
Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul pentru afaceri economice și monetare și moneda euro, a declarat: „UE trece printr-un proces dificil de corectare a dezechilibrelor macroeconomice care s-au acumulat în deceniul anterior crizei. S-au înregistrat deja numeroase progrese și reformele dau rezultate. Dar procesul de reechilibrare este departe de a se fi încheiat, acesta urmând a marca peisajul economic timp de mai mulți ani. Prin intermediul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, Comisia furnizează statelor membre orientări menite să asigure adoptarea unor politici adecvate pentru combaterea dezechilibrelor și pentru promovarea unei creșteri economice durabile și a creării de locuri de muncă.”
 
Analizele din cadrul RMA se bazează pe un tablou de bord cuprinzând unsprezece indicatori macroeconomici care se concentrează asupra evoluțiilor în materie de competitivitate, îndatorare, prețurile activelor, ajustare și interconexiuni cu sectorul financiar. Utilizând acest tablou de bord ca punct de plecare, Comisia evaluează situația macroeconomică, pe baza unor informații și indicatori suplimentari și luând în considerare, în mod corespunzător, circumstanțele specifice fiecărei țări. În cadrul RMA, Comisia identifică statele membre a căror situație macroeconomică necesită atenție suplimentară, prin intermediul unor analize aprofundate, ale căror rezultate sunt bazate pe o evaluare imparțială. Numai după finalizarea analizelor aprofundate, în primăvara anului viitor, Comisia va ajunge la o concluzie asupra existenței unor dezechilibre sau a unor dezechilibre excesive și va emite propuneri de recomandări adecvate în materie de politici.

RMA prezintă dovezi asupra înregistrării de progrese în domeniul ajustării dezechilibrelor macroeconomice. Deficitele de cont curent înregistrează scăderi în țările cu cele mai mari dezechilibre externe, evoluție favorizată de creșterea progresivă a rezultatelor la export și de ameliorarea competitivității, iar corecția de pe piața locuințelor este în curs de desfășurare. Totuși, procesul de reechilibrare, care, pe termen lung, reprezintă o condiție preliminară pentru o creștere economică durabilă, are încă o distanță considerabilă de parcurs. Pe termen scurt, acesta va continua să afecteze creșterea economică și ocuparea forței de muncă în mai multe țări. Ajustarea în curs include atât corecții ciclice, cât și corecții structurale, cu toate că cele structurale par să predomine în majoritatea țărilor. În paralel cu ajustarea din statele membre cu deficite de cont curent semnificative, s-au consemnat deteriorări ale balanței de plăți externe în mai multe state membre care înregistrează excedent, însă într-un ritm mai lent. Ponderea sporită a cererii interne în activitatea economică din țările care înregistrează excedent și ritmul relativ dinamic al creșterilor salariale sugerează că, în următorii ani, contribuția la reechilibrare a țărilor care înregistrează excedent ar putea crește.
 
Cele 14 state membre pentru care Comisia va iniția o analiză aprofundată se confruntă cu provocări și riscuri potențiale diferite. Pentru 12 dintre acestea, s-a realizat deja o analiză aprofundată în cadrul PDM din 2012 și s-a constatat existența unor dezechilibre – diferite ca natură și gravitate. Aceste țări au primit, în luna mai, orientări privind politicile prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei țări, în cadrul semestrului european (MEMO/12/388). Comisia consideră că este util să se acorde, din nou, o atenție sporită riscurilor implicate și progreselor în curs pentru corectarea dezechilibrelor din aceste state membre. În cazul Maltei și al Olandei, va fi pentru prima dată când se realizează o analiză aprofundată în cadrul PDM.

Țările care sunt supuse supravegherii în cadrul programelor de ajustare economică și care beneficiază de sprijin financiar public nu sunt evaluate în cadrul RMA. Este vorba despre Irlanda, Grecia, Portugalia și România. Această abordare asigură evitarea duplicării procedurilor și a obligațiilor de raportare, precum și coerența cu ceea ce este prevăzut în cadrul așa‑numitului „pachet de două propuneri”, care se concentrează asupra mecanismelor de supraveghere din zona euro. Spania este analizată în cadrul RMA, întrucât sprijinul financiar public de care beneficiază este specific pentru recapitalizarea băncilor. Cipru și Ungaria sunt, de asemenea, incluse, întrucât nu s-au încheiat încă negocierile pentru asistența financiară.
 
Etapele următoare

Concluziile raportului privind mecanismul de alertă vor fi discutate în cadrul Eurogrupului și al Consiliului ECOFIN. De asemenea, Comisia transmite raportul și către Parlamentul European.

Analizele aprofundate specifice fiecărei țări vor fi elaborate de către Comisie și se prevede publicarea acestora în primăvară, în cadrul semestrului european.