Publicat: 5 Iunie, 2012 - 20:15

Comisia Europeană publică un raport privind evoluțiile în materie de imigrație și azil în 2011, însoțit de un sondaj Eurobarometru privind atitudinea cetățenilor europeni față de mobilitatea transfrontalieră, de migrație și de securitate.

 Potrivit sondajului, opt din zece europeni sunt de acord cu faptul că statele membre ale UE ar trebui să ofere protecție și azil persoanelor care au nevoie de acestea și că regulile de admisie a solicitanților de azil ar trebui să fie aceleași în întreaga UE. O mare parte a cetățenilor europeni (67 %) consideră că este important să poată călători în interiorul UE fără a fi controlați la frontierele interne.
 
„Cifrele din raport și rezultatele anchetei de opinie vin în sprijinul ideii susținute de Comisie, potrivit căreia Uniunea Europeană are nevoie de o politică puternică și coerentă în materie de migrație, care să răspundă atât nevoilor pe termen scurt, cât și celor pe termen lung. Este necesar să ne gestionăm frontierele externe cu eficacitate, pentru a garanta libera circulație pe teritoriul UE, pentru a oferi o protecție reală  celor care au nevoie de aceasta, asigurând, în același timp, posibilități de migrație legală și mobilitate”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.
 

În continuare, prezentăm câteva concluzii importante ale raportului și ale sondajului Eurobarometru (EB):


RAPORT: În UE există aproximativ 20,2 milioane de resortisanți din țări terțe, ceea ce reprezintă în jur de  4 % din populația totală a UE (502,5 milioane) și 9,4 % din numărul migranților din întreaga lume, estimat a fi de 214 milioane.

EB: 68 % din respondenți consideră că imigranții legali ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca și cetățenii naționali. Patru din zece europeni (42 %) cred că UE ar trebui să încurajeze migrația forței de muncă din țările din afara UE pentru a face față provocărilor demografice și deficitului de forță de muncă, iar  46 % din aceștia nu sunt de acord cu această opinie.

Migrația neregulamentară

RAPORT: În 2011, a fost refuzată intrarea în UE a aproximativ 343 000 de persoane, ceea ce înseamnă o scădere de 13 % față de 2010. De asemenea, în 2011, au fost reținute aproximativ 468 500 de persoane (o scădere față de 2010, când numărul acestora a fost de aproximativ 505 000), iar statele membre au returnat aproximativ 190 000 de resortisanți ai țărilor terțe (cu 15 % mai puțin decât în 2010).

EB: Opt din zece europeni (80 %) consideră că UE ar trebui să sporească asistența acordată statelor membre pentru a gestiona migrația neregulamentară. 78 % cred că cheltuielile legate de gestionarea migrației clandestine ar trebui să fie împărțite între statele membre ale UE.
 

RAPORT: În 2010, rata medie de ocupare a forței de muncă a resortisanților țărilor terțe cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a fost de 58,5 %, față de 68,6 % din totalul populației din acest grup de vârstă.

EB: 53 % din respondenți consideră că țările UE beneficiază din punct de vedere economic și cultural de pe urma imigrației. 60 % din europeni cred că imigranții se pot confrunta cu dificultăți de integrare din cauza discriminărilor.

Azilul

RAPORT: În 2011, statele membre ale UE au înregistrat puțin peste 302 000 de cereri de azil, o creștere importantă, de 16,2 %, în comparație cu 2010. Cu toate acestea, cifra este în continuare cu mult sub nivelul maxim de 425 000 de cereri primite în 2001.

EB: 80 % din respondenți consideră că statele membre ale UE ar trebui să ofere protecție și azil celor care au nevoie de acestea. Opt europeni din zece cred că numărul solicitanților de azil ar trebui să fie împărțit  în mod mai echitabil între statele membre ale UE.

Schengen și libera circulație

RAPORT: În 2011, au fost eliberate aproximativ 12,7 milioane de vize Schengen, majoritatea în Federația Rusă (40,7 %), urmată de Ucraina (8,7 %), de China (8,1 %) și de Turcia (4,7 %).

EB: Aproape șase din zece respondenți (57 %) sunt de acord că ar trebui să fie  mai ușor pentru cetățenii din afara UE să călătorească în UE pentru turism sau afaceri. Posibilitatea de a călători în interiorul UE fără a fi controlați la frontierele interne este importantă pentru 67 % din respondenți.