Publicat: 3 Iunie, 2015 - 10:41
Share

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda  şedinţei Guvernului României din 03 iunie, ora 12.00:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
2.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase''
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri, Institutului Oncologic ''Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu'', din subordinea Ministerului Sănătăţii
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Prahova, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Daia, judeţul Giurgiu
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Densuş şi Vălişoara, judeţul Hunedoara
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş  

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal
2.    MEMORANDUM cu tema: "Deblocarea sumei de 15.000 mii lei aferentă lunii mai 2015 din suma de 90.000 mii lei, sumă reţinută conform prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr.186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015, suplimentar faţă de suma reţinută conform prevederilor art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice