Publicat: 13 Iulie, 2012 - 18:49


Comisia Europeană a propus o serie de măsuri de modernizare a societăților de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a instituit măsuri de stimulare pentru încurajarea transparenței și eficienței acestora.

Noile tehnologii digitale creează oportunități excelente pentru creatori, consumatori și companii deopotrivă. Cererea din ce în ce mai mare de acces online la conținut cultural (de exemplu muzică, filme, cărți etc.) nu recunoaște frontiere sau restricții naționale. Nici serviciile online utilizate în acest scop nu le recunosc.

Aici intră în joc societățile de gestiune colectivă, în special în sectorul muzicii, deoarece ele gestionează în mod colectiv acordarea de licențe de utilizare online pentru piesele muzicale protejate prin drepturi de autor, în numele compozitorilor și textierilor, și încasează și redistribuie acestora redevențele corespunzătoare.
 

Cu toate acestea, unele societăți de gestiune colectivă se confruntă cu probleme de adaptare la cerințele de gestionare a drepturilor pentru utilizarea online a lucrărilor muzicale, în special în context transfrontalier. Ca urmare a propunerii elaborate recent, societățile de gestiune colectivă care doresc să se angajeze în acordarea de licențe multiteritoriale pentru repertoriul lor ar trebui, prin urmare, să respecte standardele europene. Acest lucru ar permite furnizorilor de servicii să obțină mai ușor licențele necesare pentru redistribuirea de muzică online în întreaga UE și să se asigure că veniturile sunt colectate corect și distribuite în mod echitabil compozitorilor și textierilor.

La un nivel mai general, societățile de gestiune colectivă care activează în toate sectoarele ar trebui să respecte noi standarde europene care prevăd o mai bună guvernanță și o mai mare transparență în desfășurarea activităților lor. Nevoia schimbării anumitor practici a fost evidențiată de cazuri recente în care redevențele încasate în numele titularilor drepturilor au fost pierdute din cauza unor politici de investiții inadecvate, dar și de dovezi privind întârzierea exagerată a plății redevențelor către titularii drepturilor.
 

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Avem nevoie de o piață europeană digitală unică favorabilă creatorilor, consumatorilor și furnizorilor de servicii. Creșterea eficienței societăților de gestiune colectivă ar facilita introducerea de noi servicii transfrontaliere de către furnizorii de servicii – fapt care este în avantajul atât al consumatorilor europeni, cât și al diversității culturale.” De asemenea, a adăugat: „În linii mai generale, toate societățile de gestiune colectivă ar trebui să se asigure că creatorii sunt recompensați mai rapid pentru munca depusă și trebuie să își desfășoare activitatea în deplină transparență. Acest lucru este de o importanță capitală pentru susținerea investițiilor în creativitate și în inovare care, la rândul lor, vor accelera creșterea economică și vor spori competitivitatea.”