Publicat: 26 Ianuarie, 2012 - 17:45
Share

Comisia intervine pentru a garanta transparența și pentru a asigura un tratament egal al candidaților în cadrul unei proceduri de achiziții publice pentru lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere în București.

Comisia Europeană a solicitat astăzi României să respectele normele UE în materie de achiziții publice în cadrul unui contract atribuit de Primăria sectorului 3 a municipiului București. Contractul, în valoare de aproximativ 110 milioane EUR, a fost atribuit sub forma unui acord-cadru cu o durată de patru ani.
 
 Primăria sectorului 3 a municipiului București nu a acordat candidaților un termen suficient pentru pregătirea ofertelor. Mai mult, Primăria sectorului 3 a modificat în cursul procedurii anumite elemente obligatorii din anunțul de participare, printre care criteriile de selecție, fără a proceda la publicarea modificărilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), acestea fiind comunicate numai la nivel național.

De asemenea, Comisia estimează că Primăria nu a putut efectua o evaluare obiectivă a ofertelor. Acordul-cadru a fost atribuit unui candidat a cărui ofertă conținea numeroase nereguli în ceea ce privește prețurile și termenele propuse. În opinia Comisiei, explicațiile suplimentare furnizate de ofertantul care a câștigat contractul nu au permis clarificarea neregulilor menționate.

Din aceste motive, Comisia consideră că România a încălcat normele europene în materie de achiziții publice. Solicitarea adresată României de către Comisie ia forma unui aviz motivat – a doua fază în cadrul procedurii UE de constatare a încălcării legislaţiei UE. În cazul în care România nu ia măsurile necesare pentru a se conforma normelor UE aplicabile în materie de achiziții publice în termen de două luni, Comisia va putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
 
 Care este scopul normelor UE în materie de achiziții publice?

Achizițiile publice reglementează modalitățile de efectuare a cheltuielilor publice în domeniul construcției de infrastructuri și al achiziționării de bunuri și servicii, de la sisteme informatice la stații de epurare a apelor uzate, construcții navale sau servicii de consiliere. Conform estimărilor, contractele de achiziții publice încheiate în ansamblul Uniunii Europene reprezintă aproximativ 18% din PIB-ul UE. Procedurile deschise și transparente de atribuire a contractelor, impuse de normele UE în materie de achiziții publice, stimulează concurența, oferă o protecție mai bună împotriva corupției și permit contribuabililor să beneficieze de servicii mai eficace și de un raport calitate-preț favorabil.

Modificarea termenilor și a condițiilor esențiale în cadrul unei proceduri de achiziții publice fără a da ofertanților posibilitatea de a concura pentru atribuirea contractului riscă să afecteze grav concurența, să descurajeze noii ofertanți și să ducă la risipirea banilor contribuabililor.