21 mai 2022

Ce urmează pentru proiectul „ŞURA-Laborator de experimentare şi implicare civică incluzivă” în 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Mihai Eminescu Trust – Ce urmează pentru proiectul „ŞURA-Laborator de experimentare şi implicare civică incluzivă” în 2022

Sighişoara, Judeţul Mureş 20 ianuarie 2022

La început de an, Fundaţia Mihai Eminescu Trust din Sighişoara prezintă principalele activităţi din proiectul ŞURA: Laborator de experimentare şi implicare civică incluzivă, al cărui scop este centrat pe consolidarea comunităţii, crearea unei infrastructuri necesare pentru implicare civică, organizarea de activităţi extra-şcolare şi de includerea socio-culturală a grupurilor vulnerabile.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 36 de luni în satul Archita, comuna Vânători, judeţul Mureş, şi este dezvoltat de Fundaţia Mihai Eminescu Trust, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Sloganul programului este Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă şi incluzivă. Finanţarea totală a proiectului este de 270.804 Euro, din care finanţarea EEA Grants este de 240.804 Euro, la care se adaugă o cofinanţare de 30.000 Euro din partea Fundaţiei Mihai Eminescu Trust.

În 2022 vor continua lucrările de reabilitare şi dotare a şurii care se va transforma, la finalul verii, într-un spaţiu comunitar multifuncţional, destinat desfăşurării activităţilor educaţionale extra-şcolare şi evenimentelor culturale. Şura va găzdui acţiuni comunitare, într-un spaţiu primitor, pe care comunitatea să îl perceapă ca pe un loc pe care îl deţine în comun.

Proiectul are planificate trei acţiuni de voluntariat împreună cu comunitatea, în primăvară, vară şi toamnă, de ecologizare a satului şi de amenajare a spaţiilor verzi din partea centrală a acestuia, şi cinci întâlniri cu membrii comunităţii pentru prioritizarea nevoilor din Planul de Dezvoltare Strategică. Tot în această activitate, denumită „Democraţie la firul ierbii”, se vor organiza vizite de studiu la GAL Târnava Mare Saschiz şi la APIA Sighişoara, alături de 15 adulţi din comunitate, din grupuri vulnerabile şi din Asociaţia Descoperă Archita. Alte zece persoane vor desfăşura două schimburi de experienţă la Viscri, la Asociaţia Viscri începe, şi în Mălâncrav, la Sărbătoarea Mărului.

Vara va fi organizat un brunch în comunitate, iar în toamnă va avea loc prima ediţie a unui eveniment pentru şi despre comunitate: „Ziua Architei”. Va urma un eveniment online de promovare a progresului proiectului şi totodată va fi organizat un eveniment de inaugurare a ŞURII, în prezenţa membrilor clubului de activism civic cu acceaşi denumire. În februarie, martie şi aprilie vom organiza o serie de activităţi cu copiii şi tinerii din Archita, activităţi coordonate de voluntari, la care vom invita 30 de copii şi tineri să participe la acţiuni menite să le încurajeze devoltarea spiritului civic şi să devină membri ai Clubului ŞURA.
În partea a doua a anului, vom organiza şase ateliere de implicare civică la care estimăm că vor participa 70 de copii şi tineri, iar către finalul verii vom organiza mult-aşteptata tabără.

Proiect derulat de
În cadrul activităţii 8, „Dezvoltare organizaţională”, se va organiza la începutul anului un curs de fundraising, iar două luni mai târziu, se va pregăti planul de fundraising al Fundaţiei Mihai Eminescu Trust. Tot în 2022, spre finalul anului, se va organiza un curs de advocacy.

În ceea ce priveşte activitatea 9 – „Dezvoltare organizaţională, îmbunătăţirea comunicării externe a activităţii MET” va fi publicat un raport de activitate sintetic şi va fi organizat evenimentul „Ziua Porţilor deschise la MET”. Pe lângă toate acestea, planificăm un eveniment de interacţiune cu ONG-urile din zonă în cadrul „Cafenelei Interculturale” precum şi o nouă ediţie a evenimentului „MET&Friends”, la Sărbătoarea Mărului din Mălâncrav, la mijloc de toamnă.

*** ŞURA: Laborator de experimentare şi implicare civică incluzivă se doreşte a fi un model ce poate fi replicat în viitor şi în alte sate din zonă şi care transpune convingerea Fundaţiei Mihai Eminescu Trust că o societate este mult mai puternică când cetăţenii săi sunt implicaţi activ în dezvoltarea comunităţilor lor pentru a deveni actori activi ai schimbării. Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm să accesaţi www.activecitizensfund.ro Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro

Fundaţia Mihai Eminescu Trust îşi are sediul în Turnul Cojocarilor din Sighişoara. Mihai Eminescu Trust are o experienţă de peste 20 de ani în revitalizarea şi revigorarea comunităţilor, a patrimoniului cultural şi natural transilvănean şi a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de restaurare, dezvoltare comunitară, împădurire, educaţie non-formală pentru copii şi cursuri de instruire profesională pentru adulţi.

Responsabil comunicare:
Michaela Turk, Fundaţia Mihai Eminescu