Publicat: 26 Noiembrie, 2015 - 16:49
Dupa prima zi

Update:  Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, Ana Birchall, a declarat în cadrul lucrărilor celei de-a 46-a Adunări Generale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre /APCEMN/ că România este un pilon de securitate și de stabilitate în această regiune.

"Obiectivele de dezvoltare durabilă reprezintă pentru noi continuarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Noile obiective valabile până în anul 2030 au ca scop principal promovarea cooperării între state, pentru găsirea unor soluții la nivel internațional, ceea ce ne obligă să acordăm maximum de seriozitate evoluțiilor acestor obiective și într-o manieră globală, care să ne privească pe toți. Consider că, în contextul actual, este necesară o revigorare a activității APCEMN, armonizarea intereselor regiunii cu obiectivele stipulate în agenda de dezvoltare 2030. Trebuie să abordăm originile conflictelor care includ sărăcia, disperarea, nivelul de trai scăzut și excluziunea socială, înlăturând de la rădăcină sămânța extremismului, sămânța terorismului, sămânța violenței. Cu precădere, astăzi, când ne confruntăm cu o criză umanitară fără precedent determinată de evoluțiile din Orientul Mijlociu și nordul Africii, România este un pilon de securitate și de stabilitate în regiunea noastră. Consider că este de datoria tuturor statelor membre să contribuie la realizarea acestor obiective', a declarat Birchall.

Joi, 26 noiembrie 2015, au început lucrările celei de-a 46-a Adunări Generale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), eveniment la care iau parte delegaţi din toate cele 12 state membre ale APCEMN, precum şi reprezentanţi ai unor parlamente naţionale sau organizaţii parlamentare internaţionale, cu statut de observator sau invitat special pe lângă această organizaţie parlamentară regională.

 

În cadrul ceremoniei de deschidere au luat cuvântul Preşedintele Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu, Preşedintele-în-exerciţiu al Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu-Ştefan Zgonea, şi Secretarul de stat pentru analiză politică şi relaţia cu parlamentul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Radu Podgorean, reprezentant al Preşedinţiei române în exerciţiu a Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN).

 

În alocuţiunea sa inaugurală, domnul Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat că, în calitatea sa de ţară cu triplă frontieră – naţională, NATO şi UE – la Marea Neagră, România rămâne consecventă întăririi relaţiilor cu toţi membrii familiei OCEMN. În acest sens, a arătat că eforturile diplomaţiei române se circumscriu  identificării de soluţii şi instrumente noi, susceptibile să contribuie la integrarea problematicii cu care se confruntă acest spaţiu în cadrul unor politici regionale inovatoare, coerente, proactive şi, nu în ultimul rând, apte să beneficieze de sprijinul actorilor naţionali, regionali şi internaţionali relevanţi.

 

Totodată Preşedintele Senatului a evidenţiat importanţa asigurării unei dimensiuni parlamentare în sprijinul Agendei de Dezvoltare post-2015, relevând că interacţiunea cu UE şi cu organizaţiile financiare internaţionale - mai cu seamă în actualul context geopolitic şi economic actual - trebuie să aibă în vedere potenţialul acestei regiuni: „un teritoriu de 20 milioane de km pătraţi - care depăşeşte cu mult suprafaţa însumată a statelor Uniunii Europene; o populaţie de peste 350 de milioane locuitori; importanţa geostrategică ca zonă de tranzit a celor mai importante rute comerciale Vest-Est şi Nord-Sud; resurse naturale; capitalul uman şi, nu în ultimul rând, un excelent „ambasador” comun, „E.S. Marea Neagră” care trebuie să rămână liantul strategic al cooperării noastre.”

 

Preşedintele Senatului şi-a exprimat totodată preocuparea cu privire la provocările existente în regiunea Mării Negre, fie că este vorba despre războiul hibrid, conflictele asimetrice sau tendinţa de modificare a frontierelor, care se constituie în surse de insecuritate regională cu un real potenţial de extindere, fie despre ineficienţa guvernării, corupţie, abuz de putere, instituţii neperformante şi deficit democratic, care generează „privatizarea forţei” şi vidul de putere.

 

În expunerea sa, Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu-Ştefan Zgonea, a relevat rolul dimensiunii parlamentare în context regional şi internaţional, evocând în acest sens organizarea, de către Parlamentul României, a Sesiunii inaugurale a Adunării Parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (APSEECP), precum şi a unor seminarii tematice regionale, în parteneriat cu ONU şi cu Uniunea Interparlamentară.

 

Reprezentantul Preşedinţiei române în exerciţiu a OCEMN a menţionat, în prezentarea sa, că obiectivul cuprinzător al acestui mandat vizează capitalizarea potenţialului de cooperare economică al OCEMN, dar în acelaşi timp a evidenţiat necesitatea respectării de către statele membre a angajamentelor asumate în baza Cartei OCEMN, care fac referire la respectarea principiilor de drept internaţional, precum şi la acţiunea comună în vederea asigurării păcii, stabilităţii şi dezvoltării pentru toate statele membre şi pentru cetăţenii lor.