Publicat: 27 Noiembrie, 2015 - 18:43
Presedintia Adunarii a fost preluata de Duma de Stat a Rusiei

În perioada 25-27 noiembrie 2015, s-a desfăşurat, sub patronajul Preşedintelui Senatului, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele-în-exerciţiu a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), cea de-a 46-a Adunare Generală a APCEMN.
 
Dezbaterea generală a APCEMN a fost consacrată implicării parlamentare în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în spaţiul Mării Negre, având în vedere importanţa participării corpurilor legislative din regiune la atingerea obiectivelor înscrise în Agenda de Dezvoltare post-2015.
 
Membrii Adunării au adoptat o Declaraţie privind escaladarea terorismului internaţional în lume, în care a fost reliefată necesitatea unei acţiuni concertate la nivel regional pentru a contribui în mod activ la prevenirea şi reprimarea actelor de terorism, care, indiferent de motivaţie, forme şi manifestări, reprezintă crime la adresa umanităţii.
 
În spiritul reuniunilor precedente au fost invitaţi să ia cuvântul în cadrul sesiunii plenare reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi organizaţiilor internaţionale parlamentare şi guvernamentale care deţin statutul de observator sau invitat special la APCEMN. De asemenea a fost iniţiat dialogul cu o nouă organizaţie parlamentară regională Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) - în vederea acordării reciproce a statutului de observator, a fost acordat statutul de observator Reţelei Parlamentare a Băncii Mondiale şi a fost ratificat acordul de colaborare cu Adunarea Parlamentară a Mediteranei.   
 
În cadrul sesiunii plenare au fost adoptate rapoarte şi recomandări, care identifică măsuri relevante pentru promovarea e-guvernării în statele membre, combaterea traficului ilicit de bunuri culturale şi crearea cadrului legislativ pentru combaterea corupţiei, aceste documente urmând a fi înaintate Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al OCEMN, în vederea transpunerii acestora în măsuri concrete.
 
La iniţiativa Preşedinţiei române a APCEMN a fost organizată pentru prima dată o întâlnire informală a femeilor parlamentar, în vederea iniţierii unui proces de integrare a dimensiunii de gen în alcătuirea, modul de funcţionare şi activităţile APCEMN.

La încheierea sesiunii de la Bucureşti Preşedinţia rotativă a APCEMN a fost preluată de Duma de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse.  
 
În marja Adunării Generale a APCEMN, Preşedintele Senatului, domnul Călin Popescu-Tăriceanu a avut întrevederi bilaterale cu delegaţii parlamentare din Republica Moldova, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina.