27 octombrie 2021

Cea de-a 20-a sesiune a Comitetului la Nivel Înalt privind Cooperarea Sud-Sud

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, Daniela Gîtman, a susţinut, la 1 iunie 2021, printr-un mesaj online, declaraţia României în cadrul dezbaterii generale a celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului la Nivel Înalt privind Cooperarea Sud-Sud.

În intervenţia avută, secretarul de stat Daniela Gîtman a arătat că o cooperare Sud-Sud mai robustă este de natură să contribuie la combaterea atât a pandemiei şi a efectelor sale, cât şi a unor fenomene preexistente precum sărăcia, instabilitatea şi inegalităţile.

Remarcând faptul că România a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al Comitetului la Nivel Înalt privind Cooperarea Sud-Sud, în perioada 2016-2021, a notat că valoarea adăugată a cooperării Sud-Sud derivă din specificul realizării acesteia în relaţia directă dintre state din sud în curs de dezvoltare.

Totodată, secretarul de stat Daniela Gîtman a evidenţiat importanţa cooperării triunghiulare ca principală modalitate în care ţările donatoare pot sprijini şi facilita iniţiative de tip Sud-Sud prin alocarea de fonduri, transfer de expertiză şi alte tipuri de asistenţă.

În acest context, a menţionat că Programul anual de pregătire privind stabilizarea şi reconstrucţia post-conflict organizat de Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, constituie un exemplu de implicare pe linia cooperării triunghiulare. A adăugat că, în anul 2019, programul s-a desfăşurat la sediul Uniunii Africane din Addis Abeba şi a beneficiat de participarea unor specialişti în domeniu din numeroase state africane, precum şi a unor angajaţi ai Uniunii Africane. Similar experienţei anilor precedenţi, expertiza românească în domeniul stabilizării şi reconstrucţiei post-conflict a fost împărtăşită în acest format. Totodată, programul a oferit o platformă pentru cooperarea specialiştilor africani în sprijinul consolidării capabilităţilor locale în materie.

Totodată, secretarul de stat Daniela Gîtman a remarcat că România salută iniţiativele inovative de cooperare Sud-Sud la nivel regional în domeniul sănătăţii, precum cele dezvoltate de către Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor în Africa (Africa CDC).

A reamintit că, în anul 2020, România a acordat o contribuţie voluntară în valoare de 40.000 euro către Africa CDC.

Nu în ultimul rând, a evidenţiat că, din perspectiva ponderii substanţiale deţinute de sectorul educaţiei în politicile de asistenţă pentru dezvoltare promovate de ţara noastră, România salută recomandarea administratorului Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în favoarea îmbunătăţirii, cu sprijinul ONU şi al sectorului privat, a accesului la educaţie de calitate în statele în curs de dezvoltare, cu accent pe domeniile ştiinţei, tehnologiei şi inovaţiei.

Informaţii suplimentare
Cea de-a 20-a sesiune a Comitetului la Nivel Înalt privind Cooperarea Sud-Sud se desfăşoară în perioada 1-4 iunie 2021 cu tema „Accelerarea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin implementarea eficientă a documentului final al celei de-a doua Conferinţe ONU la nivel înalt privind cooperarea Sud-Sud (BAPA+40) şi pe fondul răspunsului la pandemia de COVID-19 şi la crize globale similare”.