7 iulie 2022

Cea de-a şaptea reuniune la nivel înalt a Comitetului Director al Centrului pentru Dezvoltare al OCDE

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, Daniela Gîtman, a participat luni, 6 decembrie 2021, la cea de-a şaptea reuniune la nivel înalt a Comitetului Director al Centrului pentru Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (DEV/OCDE). La reuniune au participat înalţi factori de decizie din statele membre şi partenere ale OCDE, alături de reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi regionale active în domeniul cooperării pentru dezvoltare, precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Comisia Uniunii Africane, Comisia Economică a ONU pentru America Latină şi Caraibi, Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare.

Organizată în format videoconferinţă, sub titlul „Accelerarea unei redresări juste pentru toţi”, reuniunea a analizat măsurile pe termen mediu şi lung care ar putea fi adoptate în vederea sprijinirii eforturilor statelor în curs de dezvoltare de combatere a pandemiei de COVID-19, între care facilitarea accesului acestora la vaccinuri, modalităţile de finanţare adecvată pentru redresarea post-pandemie şi gestionarea problematicii datoriilor create pe fondul actualei crize sanitare. Au fost, de asemenea, discutate instrumentele prin care DEV/OCDE poate contribui de manieră concretă la creşterea rezilienţei şi la o mai bună pregătire a răspunsului statelor în curs de dezvoltare la provocările politice, economice, financiare şi sociale generate de actuala pandemie.

În cadrul intervenţiei sale, secretarul de stat Daniela Gîtman a subliniat relevanţa solidarităţii internaţionale, a coordonării globale şi a mecanismelor multilaterale pentru un răspuns rapid, eficient şi incluziv la efectele pandemiei şi pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. A pledat, totodată, în favoarea unei distribuţii echitabile a vaccinurilor, în condiţiile persistenţei unor diferenţe mari ale ratei de vaccinare între diferite zone de pe glob, în special în Africa unde procentul de vaccinare a populaţiei este de doar 5%.

Oficialul MAE a prezentat contribuţia României ca stat donator de asistenţă pentru dezvoltare pentru combaterea pandemiei, precum şi colaborarea ţării noastre cu organizaţiile internaţionale şi regionale în scopul implementării de proiecte în statele mai puţin dezvoltate, cu accent pe zonele vulnerabile din Africa, America Latină, Caraibi şi statele insulare mici, în curs de dezvoltare din Pacific. În context, a menţionat programele derulate în domeniul sănătăţii, axate în principal pe donarea de vaccinuri, sprijinirea sistemelor sanitare prin organizarea de transferuri de expertiză şi prin donarea unor echipamente medicale. De asemenea, a subliniat rolul important al multilateralismului şi al iniţiativelor internaţionale, precum COVAX şi ACT-Accelerator, precum şi al celor europene (Team Europe Initiatives şi RescEU) în asigurarea unei redresări durabile.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a evidenţiat şi importanţa combaterii dezinformării şi a ştirilor false pe tema beneficiilor vaccinului, fenomene care contribuie la reticenţa unor segmente de populaţie de a se vaccina. În context, a susţinut importanţa promovării exemplelor pozitive ale campaniilor de vaccinare, sens în care a apreciat rolul important pe care îl poate avea Centrul pentru Dezvoltare al OCDE ca forum unic de dialog între statele membre şi non-membre ale DEV/OCDE, precum şi cu alţi actori implicaţi.

La finalul reuniunii, statele membre ale Centrului pentru Dezvoltare au decis înfiinţarea unui Grup de Personalităţi Eminente, cu rolul de a formula recomandări în privinţa modalităţilor prin care DEV/OCDE poate sprijini răspunsul statelor vulnerabile la actuala criză pandemică. De asemenea, au aprobat Comunicatul Reuniunii, Strategia actualizată privind componenţa şi relaţiile externe ale DEV, precum şi proiectul Declaraţiei strategice privind perspectivele viitoare.

Înfiinţată în 1961, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reuneşte 38 dintre cele mai relevante economii ale lumii, cu obiectivul de a elabora şi promova cele mai bune practici şi politici în vederea dezvoltării sustenabile a statelor membre şi partenere, precum şi a economiei globale în ansamblu. Prin intermediul standardelor înalte pe care le promovează, OCDE este o organizaţie de prestigiu pe scena internaţională şi un reper de excelenţă în expertiza economică globală, iar studiile şi recomandările OCDE constituie repere de necontestat în materie.

Centrul pentru Dezvoltare al OCDE (OCDE/DEV) reuneşte 27 de state membre OCDE, 28 non-membre (inclusiv ţări în curs de dezvoltare) şi Uniunea Europeană. România a devenit membru DEV în anul 2004 şi, în această calitate, participă la reuniunile Comitetului director al DEV, precum şi la cele ale grupurilor de lucru.
Centrul pentru Dezvoltare este o platformă de analiză, partajare a cunoştinţelor şi dialog politic în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare. Un obiectiv principal al DEV îl constituie sprijinirea factorilor de decizie în identificarea de soluţii pentru stimularea creşterii şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai în ţările cu economii în curs de dezvoltare şi emergente.