21 septembrie 2021

Cea de-a XXIV-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Co-prezidarea de către secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a celei de-a XXIV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România

În perioada 7-8 iulie 2021, s-a desfăşurat, la Braşov, cea de-a XXIV-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România. Lucrările Comisiei au fost conduse de cei doi co-preşedinţi, Iulia Matei, secretar de stat pentru afaceri europene, şi Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal german pentru imigranţi şi minorităţi naţionale în cadrul Ministerului Federal de Interne.

Conform practicii, în cadrul reuniunii, a fost transmis un mesaj din partea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis. Sesiunea a reunit reprezentanţi ai conducerii Forumului Democrat al Germanilor din România, ai asociaţiilor saşilor şi şvabilor din Germania, ai ministerelor de linie din România şi Germania cu atribuţii în domeniu, precum şi ai prefecturilor din judeţele cu o comunitate germană semnificativă. De asemenea, în cadrul reuniunii au susţinut alocuţiuni şi ambasadorii celor două state – ambasadorul agreat al României în R.F. Germania, Adriana Stănescu, şi, respectiv ambasadorul R. F. Germania în România, Cord Meier-Klodt.

În cadrul reuniunii, s-a discutat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia sesiunii precedente a Comisiei mixte (12 octombrie 2020) şi a fost convenită iniţierea unor noi proiecte vizând prezervarea şi consolidarea identităţii culturale a persoanelor aparţinând minorităţii germane din România.

În alocuţiunea sa, secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a exprimat aprecierea pentru excelenta cooperare româno-germană, definită de un dialog politico-diplomatic intens, o dinamică economică în expansiune şi contacte interumane speciale, pledând pentru avansarea acestui parteneriat privilegiat, cu valenţe strategice.

Iulia Matei a evocat rolul deosebit al minorităţii germane din România, ca punte de legătură între cele două societăţi, precum şi pentru contribuţia sa la consolidarea relaţiilor bilaterale şi la modernitatea României.

Dovadă a solidităţii acestei relaţii este şi faptul că, în pofida situaţiei epidemiologice din 2020, nu a fost întreruptă ritmicitatea întrevederilor în acest format, sesiunea de anul trecut desfăşurându-se în format videoconferinţă. În context, a salutat faptul că în acest an a fost posibilă desfăşurarea lucrărilor Comisiei în format fizic, exprimând convingerea că dialogul bilateral pe teme de interes pentru etnicii germani din România va continua să fie unul susţinut.

În cadrul reuniunii, au fost evidenţiate eforturile celor două părţi pentru continuarea proiectelor actuale şi pentru cooperarea în noi proiecte în beneficiul minorităţii germane din România, în special în domeniile: educaţie în limba germană, promovare culturală a comunităţii germane, cu accent pe promovarea tineretului, prezervarea şi restaurarea patrimoniului cultural şi istoric, în special a bisericilor fortificate, protecţie socială pentru vârstnici, aplicarea legii prin care s-a extins sfera persoanelor îndreptăţite la reparaţii financiare, prin includerea descendenţilor de prim grad ai persoanelor constituite prizoniere, deportate şi persecutate din motive politice în timpul regimului comunist.

Părţile au adoptat Protocolul celei de-a XXIV-a sesiuni a Comisiei, în care sunt stabilite principalele obiective de cooperare ale celor două guverne în acest domeniu, precum şi cadrul pentru dezvoltarea şi implementarea subsecventă a proiectelor destinate etnicilor germani din România.