8 august 2022

Cea de a XXXII-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 12–13 octombrie 2021, s-a desfășurat, la Cluj-Napoca, cea de a XXXII-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.

Pe ordinea de zi a Sesiunii au fost incluse problemele privind colaborarea celor două țări în domeniul gospodăririi apelor, iar în cadrul întâlnirii s-au analizat modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisie la Sesiunea a XXXI-a, modul de îndeplinire a obligaţiilor care rezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi activităţile desfăşurate până la Sesiunea a XXXII-a a Comisiei, în domeniile: apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calităţii apelor de frontieră pe bază de analize sistematice, efectuate separat şi în comun, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, precum și urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice.

În cadrul întâlnirii, experții români au prezentat colegilor din țara vecină demersurile întreprinse în perioada 2020-2021, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor ajunse în cursurile de apă care traversează frontiera de stat româno-ungară.

Delegaţia română care a participat la Sesiunea a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare a fost condusă de Simona Olimpia Negru, director în cadrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Supleant al Împuternicitului Guvernamental pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno-ungar. Din partea țării noastre, au fost prezenți și reprezentați ai Admnistrației Naționale “Apele Române” și ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Delegația ungară a fost condusă de Kovács Péter, Împuternicit Guvernamental al Guvernului Ungariei (Ministerul de Interne), alături de experți din cadrul direcțiilor de ape, care implementează Acordul.

În cea de-a doua zi a reuniunii, a fost convenit și semnat Protocolul Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, iar hotărârile stabilite de comun acord reprezintă sarcinile pe care Părțile le vor efectua în viitorul an de activitate.

Colaborarea în domeniul gospodăririi apelor cu Ungaria se desfășoară în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003 și intrat în vigoare la data 17 mai 2004, aprobat prin HG 577/2004.