Publicat: 21 Februarie, 2020 - 09:30

Astăzi, a avut loc, la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a doua sesiune a grupului de lucru în cadrul Proiectului GPP-STREAM, proiect care îşi propune prin obiectivele şi rezultatele sale să promoveze achiziţiile publice ecologice în România.

Întâlnirea a fost deschisă de domnul Mircea Fechet, Secretar de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. ''Este un subiect extrem de interesant, pentru că achiziţiile publice ecologice pătrund greu în administraţia publică locală şi îmi doresc foarte mult ca pe de o parte Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să fie promotorul şi să coordoneze această problematică a achiziţiilor publice ecologice, iar pe de altă parte autorităţile contractante să conştientizeze importanţa şi obligaţiile care decurg din acest proces extrem de complex'', a declarat acesta.

Proiectul GPP-STREAM Achiziţii publice ecologice şi instrumente de sustenabilitate în favoarea eficienţei utilizării resurselor face parte din programul Interreg Europe care ajută guvernele regionale şi locale din Europa să dezvolte şi să furnizeze politici mai bune şi mai consolidate. Proiectul se adresează autorităţilor publice şi politicilor din ţările partenere care cooperează între ele cu obiectivul comun de a promova eco-inovarea, eficienţa resurselor şi creşterea ecologică.

Bugetul total al proiectului este de 1.413.145 euro şi este gestionat de cei opt parteneri din cele cinci state membre UE (România, Italia, Spania, Bulgaria şi Franţa), iar lider al proiectului este Italia, prin Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia.

Printre obiectivele proiectului se numără identificarea, colectarea şi familiarizarea cu cele mai bune practici şi instrumente de sprijin pentru adoptarea unor achiziţii publice ecologice orientate spre eficienţa resurselor în cadrul organismelor responsabile de instrumentele de politică, îmbunătăţirea integrării obiectivelor şi acţiunilor APE (Achiziţii Publice Ecologice) în cadrul programelor de finanţare şi al planurilor sectoriale/de dezvoltare, dar şi îmbunătăţirea capacităţii administraţiilor naţionale, regionale şi locale de a-şi alinia acţiunile în vederea îmbunătăţirii implementării APE.

''Încercăm ca şi prin acest proiect să putem să dezvoltăm şi să consolidăm cadrul legislativ în ceea ce priveşte achiziţiile publice ecologice, să modificăm în sensul constructive legea care guvernează achiziţiile publice ecologice, să putem dezvolta ghidul cu cele şase categorii de servicii pentru achiziţiile publice ecologice, dar în acelaşi timp să realizăm acel plan national al achiziţiilor publice ecologice, care este rezultatul final şi livrabilul cel mai important al acestui proiect'', a declarat doamna Marisanda Pîrîianu, director al Direcţiei Accesare Fonduri Externe din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Discuţiile grupului de lucru de astăzi au condus către ideea necesităţii impunerii unor ţinte în cazul achiziţiilor publice ecologice, pentru a fi putea fi atinse atât de autorităţile publice centrale, dar şi de autorităţile publice locale. De asemenea, s-a adus în discuţie creşterea numărului de categorii de servicii din ghidul APE şi urgentarea elaborării unui plan naţional de achiziţii publice ecologice, care va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern.

La acest grup de lucru au participat, alături de reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu, ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ai Administraţiei Naţionale de Meteorologie, ai Administraţiei Naţionale Apele Române, ai Autorităţii pentru Digitalizarea României, ai Curţii de Conturi şi ai Primăriei Bucureşti.

Tag-uri Institutii: