Publicat: 20 Decembrie, 2016 - 20:44
Share

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a participat, la 20 decembrie 2016, la cea de-a patra reuniune ministerială Uniunea Europeană — Liga Statelor Arabe, desfășurată la Cairo. Reuniunea a fost co-prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica Mogherini, secretarul general al Ligii Statelor Arabe, Ahmed Aboul Gheit, și de ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Khemaies Jhinaoui.

Participanții la reuniunea ministerială au evidențiat importanța cooperării în gestionarea provocărilor la adresa situației politice, economice, sociale și de securitate, un accent deosebit fiind pus asupra combaterii terorismului și prevenirii radicalizării, cauzelor aflate la originea acestui fenomen, precum și limitarea migrației. În context, au agreat asupra coordonării demersurilor celor două organizații pentru asigurarea securității Europei și lumii arabe, prin stabilirea unui parteneriat bazat pe schimb de experiență și identificarea de soluții comune. Au hotărât, de asemenea, consolidarea relațiilor între Uniunea Europeană și statele arabe pentru tratarea unitară și integrată a amenințărilor la adresa stabilității celor două regiuni.

În intervenția sa, demnitarul român a reliefat poziția de principiu a țării noastre privind folosirea dialogului politic ca formă de aplanare a tensiunilor din regiunea Orientului Mijlociu, în condițiile în care conflictele din zonă și lupta împotriva terorismului au condus la afectarea coeziunii sociale. A insistat, de asemenea, asupra necesității cooperării cu țările membre ale Ligii Statelor Arabe în procesele de reconstrucție și construcție instituțională din regiune, context în care a prezentat elementele principale ale politicii române de asistență pentru dezvoltare, bazată pe principii precum buna guvernare, asistență economică, protecția socială, prezervarea mediului și îmbunătățirea climatului de securitate.

A prezentat, în acest sens, implicarea României în sprijinirea țărilor care, în contextul prelungirii crizei din Siria, se confruntă cu dificultăți majore, prilej cu care a subliniat importanța susținerii acestora de către comunitatea internațională.

La finalul reuniunii a fost adoptată o Declarație comună UE-LSA, care pune accent pe cooperarea strategică, instituțională, dialogul politic și cooperarea în domeniile economic și social.

În marja reuniunii, secretarul de stat pentru afaceri globale a avut o întrevedere bilaterală cu șeicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al Statului Kuwait. Au fost abordate, cu acest prilej, aspecte ale relațiilor bilaterale româno-kuwaitiene, demnitarul român evidențiind dorința de consolidare a dialogului politic și a cooperării sectoriale, în principal în domeniul economic. De asemenea, a exprimat interesul țării noastre pentru intensificarea dialogului româno-kuwaitian în contextul viitoarei președinții române a Consiliului UE, cu accent pe implicarea României, respectiv a Kuwaitului, în stabilitatea regiunii și soluționarea pe cale politică a crizelor.