Publicat: 30 Octombrie, 2018 - 12:16
Share

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a participat, la 29 octombrie 2018, la lucrările celei de-a treia ediţii a Summit-ului Uniunea Europeană-Lumea Arabă "Orizonturi Comune", care se desfăşoară la Atena, Republica Elenă.

La evenimentul din acest an, dedicat dezbaterii strategiilor de cooperare euro-arabă, au participat factori de decizie de la nivelul Uniunii Europene şi al statelor membre şi din statele arabe, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Agenda discuţiilor a fost axată pe teme precum politicile europene şi ale vecinătăţii arabe, orizontul relaţiilor euro-arabe, politicile din domeniul migraţiei, cooperarea cu statele arabe în sfera schimbărilor climatice şi tranziţiei energetice, eficienţa energetică în regiunea extinsă, cooperarea multidimensională dintre Grecia şi lumea arabă, rolul potenţial al Europei în dezvoltarea economiei digitale în statele arabe şi rolul transporturilor în promovarea creşterii comerţului şi investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi lumea arabă.

Ministrul Teodor Meleşcanu a salutat, în intervenţia sa, contribuţia evenimentului la identificarea celor mai potrivite mijloace de identificare a răspunsurilor la provocările comune cu care se confruntă Europa, spaţiul arab şi continentul african. A subliniat, de asemenea, că actualul context internaţional şi regional determină continuarea unui dialog sincer, deschis şi constructiv, care să respecte opiniile fiecărei partener. Totodată, a remarcat importanţa păcii şi a stabilităţii în eforturile regionale de realizare a unor parteneriate durabile. În acest sens, şeful diplomaţiei române a reiterat necesitatea soluţionării politice a conflictelor din Vecinătatea Sudică a Uniunii Europene, ca precondiţie pentru asigurarea cadrului propice dezvoltării, pe mai departe, a cooperării dintre Uniunea Europeană şi partenerii săi din Orientul Mijlociu şi Africa.

De asemenea, ministrul afacerilor externe a arătat că România, inclusiv în calitate de stat care va prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului viitor, rămâne profund ataşată obiectivelor UE destinate Vecinătăţii Sudice şi va continua să acţioneze pentru dezvoltarea cooperării în regiunea Euro-Mediteraneană.

În ceea ce priveşte oportunităţile de cooperare economică, şeful diplomaţiei române a evidenţiat că România susţine iniţiativele de cooperare regională care pot aduce o valoare adăugată în ceea ce priveşte securitatea energetică, precum şi interconectivitatea reţelelor şi coridoarelor de transport.

În marja celei de-a treia ediţii a Summit-ului Uniunea Europeană-Lumea Arabă "Orizonturi Comune", ministrul Teodor Meleşcanu a avut, de asemenea, întrevederi bilaterale cu Sultan bin Saad Al-Muraikhi, ministrul de stat pentru afaceri externe al Statului Qatar, şi Nebojsa Stefanovic, vicepreşedinte şi ministru al afacerilor interne din Republica Serbia. Întrevederea cu ministrul de stat pentru afaceri externe al Statului Qatar a prilejuit realizarea unui schimb de opinii asupra stadiului relaţiei bilaterale, precum şi asupra problemelor de interes comun de pe agenda internaţională şi regională.

În cadrul discuţiilor a fost evocată dorinţa comună de aprofundare a dialogului politic, cu scopul de a sprijini dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale. Ministrul Teodor Meleşcanu a reiterat susţinerea faţă de demersurile internaţionale destinate reconcilierii statelor Consiliului de Cooperare al Golfului, organizaţie deosebit de importantă pentru arhitectura regională de securitate. Totodată, în cadrul întrevederii cu vicepreşedintele şi ministrul afacerilor interne din Serbia a fost evocată colaborarea foarte bună dintre România şi Republica Serbia din cadrul organizaţiilor internaţionale, cât şi perspectivele de aprofundare a cooperării sectoriale.

 

Tag-uri Nume: