Publicat: 14 Iunie, 2018 - 09:11

În perioada 12-13 iunie a.c. s-a desfăşurat la Berlin cea de-a XXI-a sesiune a Comisiei Guvernamentale Româno-Germane pentru problematica etnicilor germani din România.

Lucrările Comisiei au fost conduse de cei doi co-preşedinţi, George Ciamba, secretar de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euroatlantic în cadrul Ministerului român al Afacerilor Externe şi Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului federal german pentru imigranţi şi minorităţi naţionale în cadrul Ministerului Federal de Interne. Au fost prezenţi şi ambasadorul României în Republica Federală Germania, Emil Hurezeanu, respectiv ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt.

Sesiunea a reunit reprezentanţi ai conducerii Forumului Democrat al Germanilor din România, ai asociaţiilor saşilor şi şvabilor din Germania, ai prefecturilor din judeţele cu o comunitate germană relevantă şi ai ministerelor de linie din România şi Germania cu atribuţii în acest domeniu.

Comisia a apreciat măsurile luate de România începând din anul creării, 1992, care au contribuit la menţinerea tradiţiilor şi identităţii minorităţii germane. Având în vedere că actuala sesiune se desfăşoară în anul Centenarului Marii Uniri, a fost evidenţiat rolul istoric jucat de etnicii germani în realizarea acestui deziderat.

Reprezentanţii ambelor părţi au arătat influenţa pozitivă a minorităţii germane în dezvoltarea societăţii româneşti şi a relaţiilor bilaterale. În cadrul sesiunii a fost trecut în revistă stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia precedentei sesiuni a Comisiei Mixte (Bucureşti, 10-11 aprilie 2017) şi a fost agreată iniţierea unor noi proiecte în domenii relevante pentru etnicii germani din România.

În intervenţia sa, secretarul de stat George Ciamba a subliniat importanţa deosebită pe care Guvernul României o acordă creării unui cadru favorabil păstrării identităţii minorităţii germane şi a evidenţiat faptul că rezultatele colaborării româno-germane în acest domeniu constituie un model la nivel european. A reiterat faptul că Germania este de mulţi ani primul partener comercial al României şi al treilea investitor în ţara noastră şi a exprimat angajamentul României de a se constitui într-un partener stabil şi esenţial al Germaniei în politica europeană şi în cadrul demersurilor de promovare a intereselor comune la nivelul UE.

Cei doi co-preşedinţi au salutat rolul de veritabilă punte de legătură al comunităţii germane din România, respectiv al celei româneşti din Germania, partea germană apreciind, în repetate rânduri, că politica României în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale constituie un sistem-model de abordare a problematicii minorităţilor. Comisia a arătat că dezaprobă orice alegaţie care vizează etnicii germani din România.

Reprezentanţii autorităţilor competente române, respectiv Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, precum şi Prefecturile judeţelor Braşov, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin şi Timiş au prezentat rapoarte privind cele mai recente activităţi de sprijinire a cetăţenilor aparţinând minorităţii germane.

Părţile au negociat şi adoptat Protocolul celei de-a XXI-a sesiuni a Comisiei Mixte, în care sunt stabilite principalele obiective de cooperare ale celor două guverne în acest domeniu şi cadrul pentru dezvoltarea subsecventă a proiectelor destinate etnicilor germani din România.

Partea română a adresat invitaţia părţii germane la lucrările Comisiei Mixte de anul viitor, care se vor desfăşura în România.

 

Tag-uri Nume: