29 septembrie 2022

Cel de-al 38-lea proiect finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria a fost finalizat

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ROHU-54 „RiskMan- Cooperare privind prevenirea riscurilor şi gestionarea dezastrelor în zona transfrontalieră Zerind-Ujkigyos” a abordat nevoi comune, în domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor, identificate de ambele părţi ale frontierei, la nivelul zonei Zerind-Ujkigyos (incendii, inclusiv în câmp deschis etc.).

Succesul proiectului se bazează pe abordarea transfrontalieră integrată, fapt ce a adus o serie de beneficii întregii zone vizate: îmbunătăţirea pregătirii echipelor de intervenţie, creşterea capacităţii acestora de a comunica, reducerea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă, o populaţie locală mai bine pregătită în domeniul prevenirii şi combaterii dezastrelor, precum şi servicii locale de intervenţie în caz de urgenţă mai bine echipate

Activităţile principale ale proiectului au fost:

* organizarea a 4 exerciţii comune, de simulare, pentru echipele de intervenţie (3 în Zerind şi 1 în Ujkigyos);

* organizarea a 2 ateliere comune, pe tema gestionării riscurilor;

* achiziţia de echipamente specifice (2 autospeciale, 1 vehicul de intervenţie rapidă, costume pentru pompieri, echipament de extragere, pompă, scară telescopică, generator electric, etc);

* elaborarea unui plan comun pentru prevenirea şi diminuarea riscurilor în 12 localităţi de pe ambele părţi ale graniţei;

* organizarea de campanii de sensibilizare a populaţiei locale şi activităţi de informare în şcoli, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor tinerilor despre prevenirea şi gestionarea riscurilor.

Graţie implementării proiectului ROHU-54 „RiskMan”, locuitorii de pe ambele părţi ale frontierei au acum un motiv în plus să se simtă în siguranţă: 14.474 de persoane din zona Zerind şi, respectiv, 13.680 persoane din zona Ujkigyos sunt protejate împotriva unor potenţiale dezastre prin servicii de răspuns de urgenţă îmbunătăţite.

Implementat în perioada 01.04.2019-30.04.2021 de către Comuna Zerind (RO), în calitate de beneficiar lider, în parteneriat cu Oraşul Ujkigyos (HU), proiectul ROHU-54 „RiskMan” a beneficiat de un buget total de 489.230,00 euro, din care 415.845,50 euro au reprezentat finanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

ROHU-54 „RiskMan” este cel de-al 38-lea proiect care se finalizează, fiind finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria prin apelurile de proiecte normale, urmând ca, până la jumătatea acestui an, respectiv până la data de 30 iunie 2021, să fie finalizate încă 2 proiecte, în valoare totală de 3.439.739,00 euro, din care 2.910.720,04 euro reprezintă finanţarea din FEDR.

* * *

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a Programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş din România şi, respectiv, judeţele Bekes, Csongrad-Csanad, Hajdu-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.