18 august 2022

Cele 21 de stații mobile de monitorizarea a calității aerului vor intra în directa utilizare a ANPM/APM

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cele 21 de stații mobile de monitorizarea a calității aerului vor intra în directa utilizare a ANPM/APM, acestea fiind echipate conform legislației în vigoare (compușii monitorizați fiind gaze SO2, NOx, NO2, COV, particule în suspensie (PM2.5, PM10), la care se adaugă H2S și NH3). Astfel, este îmbunatățită acoperirea națională a sistemului integrat mobil pentru monitorizarea calitații aerului (SIMMCA) și este vizată creșterea capacității de răspuns a autorității, în eventualitatea unor evenimente de poluare/solicitări ale cetățenilor.
Cele 46 sisteme UAV vor fi echipate cu: – 45 module de senzori pentru monitorizarea calitații aerului; – 45 module de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit provenit de la deșeurile menajere; – 15 module de senzori pentru monitorizarea incineratoarelor de deșeuri; – 5 module de senzori pentru monitorizarea compușilor rezultați din industria prelucrării lemnului; – 2 module de senzori pentru monitorizarea următorilor compuși: metil mercaptan, HCN, HCl, CS2, Cl2. Fiecare sistem UAV va fi dotat cu camera de termoviziune, câte un modul de senzori pentru monitorizarea calitații aerului și modul de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit al deșeurilor menajere. Celelalte module de senzori vor fi distribuite uniform la nivel național, pentru cele 8 regiuni.
Prin aplicația mobilă dezvoltată în proiect, publicul larg va fi alertat în privința posibilelor episoade de poluare și va avea posibilitatea să semnaleze evenimente cu potențial ridicat de amenințare a siguranței de mediu.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, cu un buget total de 57.032 mii lei. Finanțarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Rolul stațiilor mobile va fi de a răspunde interesului cetățenilor privind anumite tematici problematice privind calitatea aerului, precum și de a răspunde sesizărilor, petițiilor sau reclamațiilor vizând disconfortul cauzat de un anumit nivel al calității aerului. Sistemul se dorește a fi un instrument modern și puternic pentru fundamentarea deciziilor operative în cazul unor fenomene cu impact major asupra calității aerului, dar prin flexibilitatea și mobilitatea ridicată, va completa în orice moment posibilele nefunctionalități punctuale din cadrul RNMCA (indisponibilizări echipamente, zone cu o densitate a locuitorilor/monitorizare mai redusă, dar pentru care există sesizări din partea cetățenilor etc.). Tototadă, sistemul va răspunde cetățenilor și autorităților în ceea ce privește calitatea aerului pe o rază de la 1 la 300 km.
În prezent, la nivel național, există un număr de 12 autolaboratoare pentru măsurarea poluanților din aerul înconjurător, acestea fiind puse în funcțiune în perioada 2000-2018. Astfel, 5 bucăși datează din anul 2000 (județele Argeș, Bihor, Constanța, Mehedinți, Suceava), 3 bucăți din anul 2007 (Maramureș, Prahova, Sibiu), 1 din anul 2008 (București), 1 din anul 2011 (Mureș), 1 din anul 2014 (Neamț) și 1 din 2018 (Alba).

Direcția de Comunicare, Transparență și IT