7 decembrie 2021

Celebrarea Zilei dreptului internaţional umanitar

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 14 mai a.c., a Zilei dreptului internaţional umanitar în România şi reafirmă angajamentul său de a acţiona pentru consolidarea respectului pentru dreptul internaţional umanitar, dar şi pentru promovarea unei cât mai ample conştientizări a importanţei acestor norme în rândul autorităţilor publice, al decidenţilor politici şi al societăţii româneşti în ansamblul ei.

Complementar demersurilor întreprinse în plan internaţional şi regional, MAE şi-a asumat în cursul anului precedent, ca membru al Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU), coordonarea procesului de elaborare a primului raport voluntar privind aplicarea dreptului internaţional umanitar la nivel naţional, cu sprijinul tuturor instituţiilor naţionale reprezentate în cadrul CNDIU.

Raportul prezintă o imagine a cadrului normativ şi instituţional relevant, având ca pilon central Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar, precum şi principalele realizări ale României în domeniu. Această iniţiativă se înscrie într-o practică tot mai răspândită în rândul statelor şi puternic susţinută de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, de asumare a unui exerciţiu de autoevaluare internă sub forma redactării unui raport voluntar. Totodată, realizarea acestui proiect corespunde profilului activ al României pe linia promovării dreptului internaţional umanitar.

Finalizarea recentă a raportului naţional a fost anunţată de secretarul de stat pentru afaceri strategice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, cu ocazia participării la masa rotundă organizată, astăzi, de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate”. Reprezentantul MAE a menţionat intenţia diseminării acestui document pe paginile instituţiilor din cadrul CNDIU, precum şi cu ocazia reuniunilor naţionale şi internaţionale de profil, respectiv a încurajat valorificarea raportului în sprijinul răspândirii cunoştinţelor despre dreptul internaţional umanitar şi al evidenţierii rolului esenţial al acestui set de norme.

Raportul privind aplicarea dreptului internaţional umanitar la nivel naţional, în forma aprobată de Guvernul României, va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.

Elemente de context:

Ziua dreptului internaţional umanitar a fost stabilită prin Legea nr.177/2013, la propunerea CNDIU, şi este marcată, în fiecare an, începând cu 2014, prin acţiuni cultural-educative şi ştiinţifice dedicate cunoaşterii şi promovării dreptului internaţional umanitar.

Alegerea acestei zile corespunde în mod simbolic momentului ratificării de către România, la 14 mai 1954, a Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949, care consacră, alături de cele două Protocoale adiţionale din 1977 referitoare la protecţia victimelor conflictelor armate, principalele norme ale dreptului internaţional umanitar.