Publicat: 29 Iunie, 2017 - 20:34
Share

La propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, în ziua de 29 iulie 2017, sărbătorim Ziua Internațională a Dunării. 
În România, Ziua Dunării 2017 s-a desfășurat la Brăila, fiind marcată de numeroase evenimente, care au fost organizate sub sloganul „Fii activ pentru o Dunăre mai curată".
 Delegația Ministerului Apelor și Pădurilor, condusă de doamna secretar de stat Olimpia NEGRU, cea a Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), condusă de domnul Victor SANDU, director general, alături de prefectul județului Brăila, Mădălina Cochino, și prefectul județului Buzău, Carmen Ichim, care deține președinția Comitetului de Bazin Buzău Ialomița, au participat la Sedința Comitetului de Bazin Buzău Ialomița, care a avut loc la bordul Navei Fluviale de comandament „Mureș”. 
În deschiderea sedinței, doamna secretar de stat Olimpia NEGRU a transmis mesajul ministrului Apelor și Pădurilor, doamna Adriana PETCU. Oficialul Ministerului Apelor și Pădurilor a subliniat importanța fluviului Dunărea care „este sursă de energie și alimentare cu apă, cale navigabilă, ce leagă estul și centrul Europei și, nu în ultimul rând, un patrimoniu natural de importanță globală”,  exprimându-și, totodată, convingerea că „responsabilitatea pentru implementarea unui management durabil al apelor și îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în bazinele hidrografice ale râurilor, respectiv atingerea obiectivului general al politicii europene în domeniul apelor, starea bună, aşa cum este definită în Directiva Cadru pentru Apă, este a tuturor: politicieni, autorităţi guvernamentale centrale şi locale, municipalităţi, asociaţii, şcoli şi grădiniţe, comunităţi ştiinţifice, reprezentanţi ai unităţilor industriale şi agricole, oameni de ştiinţă, media, organizații neguvernamentale şi public”. Continuând în același sens, domnul Victor Sandu a menționat faptul că „în contextul implementării Directivei Cadru Apă, ANAR a elaborat și a autorizat Planul Național de Management, pe baza celor 11 Planuri de Management Bazinale. La sfârșitul anului 2016, Planul Național de Management actualizat a fost aprobat  prin hotărâre de guvern. În acest context, a fost stabilit și aprobat un program de măsuri ce se adresează presiunilor antropice aferente aglomerărilor umane, agriculturii, industriei și alterărilor hidromorfologice”. 
În cadrul acestor evenimente s-a vizitat standul de prezentare cu echipamente WATMAN și expoziția tematică organizată pe pontonul Parcului Național Balta Mică a Brăilei.
Ziua Dunării este un prilej de sărbătoare, dar și de conștientizare în ceea ce privește protejarea fluviului Dunărea. Astfel, elevii care au participat la concursul „Fii un artist al Dunării" au fost premiați pentru cele mai bune și reprezentative lucrări artistice realizate. Deasemenea, în cadrul campaniei „Să spunem NU plasticului în Dunăre!", copiii au asistat la o serie de analize de laborator, efectuate cu ajutorul determinatorului scolar și al microscopului, care au constat în identificarea principalelor grupe de macronevertebrate, prin vizualizarea la microscop  a unei picături dintr-o probă de apă din Dunăre.
„Ministerul Apelor și Pădurilor acordă o deosebită atenţie activităţilor pentru creşterea conştientizării cetăţenilor privind conservarea şi prevenirea poluării apelor. În acest sens, considerăm că informarea, educaţia şi cultivarea ideii că apa susţine viaţa sunt elemente esenţiale ce schimbă pe zi ce trece atitudinea semenilor noştri faţă de viitorul acestei resurse a naturii”, a precizat doamna Olimpia NEGRU. În încheiere, a mulțumit tuturor celor care „prin activitatea depusă, sprijină realizarea unei gospodăriri durabile a apelor României și contribuie la protecția acestei valori inestimabile pentru existența vieții pe Pământ.”