9 august 2022

Centru educaţional complet în Cartierul Greenfield

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Copiii din cartierul Greenfield vor avea acces la educaţie în apropierea casei. Primăria Sectorului 1 va construi pe Aleea Teişani primele unităţi de învăţământ publice din acest cartier. Este vorba de un centru educaţional complet – şcoală, grădiniţă, sală de sport, bibliotecă, ateliere de arte/muzică, alei pietonale, spaţii verzi, spaţii de joacă, locuri de parcare şi tot ce este necesar pentru un centru educaţional ultramodern.

În şedinţa de marţi, 23 martie 2021, a Consiliului Local Sector 1 au fost aprobate documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire ansamblu educaţional compus din şcoală, grădiniţă, căi de circulaţie, spaţii verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spaţiu de parcare, gard incintă, Sector 1, Bucureşti”.

Construcţiile care fac obiectul proiectului se vor ridica în partea de nord a Bucureştiului între Pădurea Băneasa, Pădurea Tunari şi Aleea Teişani pe un teren donat Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi transmis în administrare Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Suprafaţa terenului este de 9620 mp.

Potrivit hotărârii adoptată ieri, indicatorii maximali ai acestui obiectiv de investiţii sunt în valoare de 58.200.640, 41 de lei, inclusiv TVA, iar durata de realizare a investiţiei va fi de 24 de luni, din care execuţia 20 de luni şi proiectarea patru luni.

150 de preşcolari şi 390 de elevi vor învăţa în noile unităţi de învăţământ.

Suprafaţa construită desfăşurată totală a viitorului centru educaţional va fi de 7.558 mp din care suprafaţa utilă totală va fi de 6.756,31 mp.

Clădirea grădiniţei va avea un regim de înălţime de P+1, o suprafaţă construită desfăşurată de 2.548,47 mp, din care o suprafaţă utilă totală de 2.297,24 mp. Viitoarea grădiniţă a fost prevăzută cu 15 grupe cu un număr total de 150 de preşcolari.

Şcoala va avea un regim de înălţime de P+2E+Eth, o suprafaţă construită desfăşurată de 5.009,53 mp, din care o suprafaţă utilă de 4.459,07 mp. Aceasta va avea două corpuri. Corpul 1 va fi destinat activităţilor curente de învăţământ: săli de clasă, laboratoare şi spaţii administrative, iar în Corpul 2 vor funcţiona o sală de sport, o bibliotecă şi ateliere de arte/muzică. Viitoarea şcoală va avea 13 săli de clasă, unde îşi vor desfăşura cursurile 390 de elevi, precum şi 10 cabinete şi laboratoare.

Aleile pietonale şi spaţiile verzi vor fi în suprafaţă de 3.572,09 mp, iar suprafaţa de teren alocată pentru circulaţiile comune carosabile, pietonale, zonele de parcări auto şi biciclete va fi de circa 1.305 mp.