27 septembrie 2022

Centru pentru transferul de cunoştinţe către întreprinderi din domeniul ICT

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul „Centru pentru transferul de cunoştinţe către întreprinderi din domeniul ICT” – CENTRIC, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, contract semnat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani, între 2018 şi 2023, iar valoarea totală a contractului este de 15.403.125,00 lei, din care 13.498.125,00 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui centru de transfer de cunoştinţe între Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de beneficiar şi organizaţie de cercetare, şi companii care îşi desfăşoară activitatea în Regiunea de Nord – Est a României şi care activează în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

Până în prezent, implementarea acestui proiect a condus la următoarele rezultate:

– A fost formulată oferta de expertiză a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, ofertă adresată întreprinderilor din Regiunea Nord-Est şi care este updatată pe întreaga perioadă de derulare a proiectului;

– Au fost realizate întâlniri individuale cu întreprinderi din Regiunea de Nord-Est pentru identificarea nevoilor acestora şi adaptarea ofertei de expertiză a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava la nevoile identificate, dar care, în funcţie de nevoile proiectului, pot continua şi în perioada următoare;

– În luna noiembrie au fost demarate activităţile de cercetare industrială în cadrul a şapte contracte subsidiare încheiate de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava cu şase firme care desfăşoară activităţi specifice domeniului ICT în Regiunea de Nord-Est, respectiv în Suceava şi Iaşi, astfel:

– Aplicaţii practice TIC în conceperea şi validarea proiectelor din industria medicală: dezvoltarea şi proiectarea unui modul inovativ de comandă şi modul inovativ de comandă şi monitorizare pentru folosirea gheţii carbonice la tratamente medicale prin crio-dermabraziune, partener IMM: S.C. Mechatronics Innovation Center SRL, valoarea totală a contractului: 1.830.673 lei.

– Instrument software inteligent pentru analiza răspunsurilor consumatorilor, partener IMM: SC MICS Software SRL, valoarea totală a contractului: 999.238 lei.

– Platformă de modelare epidemiologică pentru limitarea impactului social şi economic, partener IMM: SC GREENSOFT SRL, valoarea totală a contractului: 1.629.000 lei.

– Platformă inteligentă pentru gestionarea resurselor umane – HR ASSISTant, Partener IMM: SC ASSIST Software SRL, valoarea totală a contractului: 1.386.000 lei.

– Smart Tracking Platform (STP), partener IMM: SC ASSIST Software SRL, valoarea totală a contractului: 1.215.125 lei.

– Proiectare platformă inteligentă de economie participativă în construcţii, partener IMM: SC GLOCAL SOFT SRL, valoarea totală a contractului: 843.148 lei.

– Dezvoltarea unei game de dispozitive inteligente wireless pentru achiziţia datelor de la contoarele de utilităţi, partener IMM: SC Fragar Trading SRL, valoarea totală a contractului: 1.810.000 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin „Program Operaţional Competitivitate 2014-2020”

Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – Director de proiect
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava