Publicat: 28 Ianuarie, 2016 - 13:59
Share

    La iniţiativa primarului Rareş Mănescu, Centrul Cultural European Sector 6 a făcut demersurile necesare pentru ca viitorul Centru Cultural Multifuncţional ce îşi va desfăşura activitatea în sediile fostelor Cinematografe Favorit şi Giuleşti să fie inclus în Reţeaua Europeană a Centrelor Culturale. Scopul acţiunii este acela de a dezvolta un mai bun dialog intercultural cu partenerii europeni, de a realiza schimburi de experienţă şi de a atrage finanţări necesare vieţii culturale a Sectorului 6.
    
    În răspunsul primit de la oficialii europeni este stipulată condiţia desfăşurării activităţilor culturale în spaţii adecvate, lucru ce va deveni posibil o dată cu renovarea şi refacerea celor două clădiri. De altfel, Primăria Sectorului 6 a prevăzut în bugetul pentru anul 2016 suma de 7,9 milioane de lei pentru începerea lucrărilor de modernizare a Cinematografului Favorit. 

    Cele două foste cinematografe au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 conform HCGMB 213/26.11.2015, iar Primăria Sectorului 6 va demara în curând procedurile de renovare a celor două clădiri, astfel încât spaţiile să devină propice desfăşurării unor programe culturale şi educative.

    În ceea ce priveşte Reţeaua Europeană a Centrelor Culturale, aceasta fost înfiinţată în anul 1994, iar obiectivele sale sunt: implementarea unui serviciu de reţea profesională pentru centre culturale la nivel european; promovarea, comunicarea şi încheierea de parteneriate interculturale, în special prin construirea de parteneriate locale între centre culturale din ţările europene; promovarea dialogului între centrele culturale cu perspective europene şi mondiale. În prezent, în Reţea sunt înscrişi membri din 12 ţări europene, iar alte 7 ţări sunt reprezentate de membri asociaţi.