Publicat: 28 Noiembrie, 2016 - 14:09
Share
– Rezultatele vizitei inopinate a Avocatului Poporului

Avocatul Poporului, prin Domeniul pentru prevenirea torturii, a efectuat, în 11 decembrie 2015, o vizită inopinată la Centrul de primire în regim de urgență „Copiii străzii”-Bistrița pentru verificarea condițiilor de cazare, a asistenței medicale, sociale, psihologice și a tratamentului acordat beneficiarilor unității respective. În urma vizitei, au fost emise mai multe Recomandări la care Centrul a trimis, în 24 august 2016, o serie de răspunsuri, după cum urmează:
Recomandarea nr.1 Repartizarea copiilor în dormitoare, cu respectarea necesităților de spațiu/ copil prin utilizarea eficientă a tuturor spațiilor de care dispune Centrul de primire în regim de urgență ”Copiii străzii”.
      Instituția a răspuns că spațiile de depozitare de la etajele I și II vor fi dezafectate și igienizate urmând a fi utilizate ca dormitoare pentru beneficiarii Centrului. Se vor efectua demersuri pentru identificarea unui spațiu în imobilul Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a Centrului de zi pentru copilul exploatat prin muncă care funcționează în prezent la etajul II al Centrului de primire în regim de urgență „Copiii străzii„ Bistrița. Termenul de realizare a acestor modificări este 31 decembrie 2016.
Recomandarea nr.2  Identificarea de soluții corespunzătoare pentru asigurarea luminii naturale și aerarea corespunzătoare a dormitorului fetelor.
          Instituția a transmis că al doilea compartiment din cadrul camerei fetelor va fi reorganizat ca ”dressing room” și va fi dotat cu dulapuri pentru haine și încălțăminte. Astfel, dormitorul fetelor va dispune de 3 paturi, iar fereastra din cameră se va deschide spre sursa de lumină naturală. Termenul maxim propus este 31 martie 2017, în funcție de creditele bugetare alocate anului 2017 și aprobate de ordonatorul principal de credite.
Recomandarea nr.3 Efectuarea demersurilor pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante, respectiv 3 educatori și un medic.
          Instituția a comunicat că va efectua demersuri la ordonatorul de credite în vederea prevederii în bugetul pe anul 2017 a sumelor necesare pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante.
Recomandarea nr.4 Înscrierea asistentului social în Colegiul Național al Asistenților Sociali și obținerea avizului de exercitare a profesiei.
          Instituția a transmis că demersurile privind înscrierea asistentului social în Colegiul Național al Asistenților Sociali și obținerea avizului de exercitare a profesiei vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2016.
Recomandarea nr.5 Efectuarea demersurilor pentru achiziționarea unui mijloc de transport.
          Instituția a răspuns că în trimestrul IV al anului 2016, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al centrului pentru anul 2017, vor fi făcute propuneri (conform recomandării) în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite a achiziționării unui mijloc de transport pentru beneficiarii centrului.