29 mai 2022

Ceremonia dedicată marcării centenarului relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ceremonia dedicată marcării centenarului relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia, condusă de preşedintele Comisiei pentru politică externă a Senatului, senatorul Titus Corlăţean

Comisia pentru politică externă a Senatului s-a reunit marţi, 21 decembrie 2021, în prezenţa ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Hiroshi Ueda, pentru a marca aniversarea Centenarului relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia. Ministerul Afacerilor Externe a fost reprezentat la acest eveniment de Cornel Feruţă, secretar de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice.

Ceremonia dedicată acestui moment aniversar a fost condusă de preşedintele Comisiei pentru politică externă, senatorul Titus Corlăţean.

Cu acest prilej, Comisia pentru politică externă a Senatului a adoptat o Rezoluţie privind aniversarea Centenarului relaţiilor diplomatice româno-japoneze (anexă), prin care a fost evidenţiat caracterul privilegiat şi prioritar al parteneriatului dintre cele două state.

În intervenţia susţinută în cadrul evenimentului, senatorul Titus Corlăţean a subliniat susţinerea deplină pe care Parlamentul României o acordă semnării, la începutul anului 2022, a Acordului de Parteneriat Strategic între România şi Japonia, care dezvoltă Parteneriatul încheiat de cele două ţări în 2003, reafirmat prin Declaraţia de Parteneriat Reînnoit din 2013, semnată la acel moment de Ministrul Afacerilor Externe al României, Titus Corlăţean şi de Fumio Kishida, Ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, recent desemnat, la 4 octombrie 2021, prim-ministru al Japoniei.

Oficialul român a făcut referire la rolul important jucat de diplomaţia parlamentară, prin intermediul Comisiilor pentru politică externă şi a grupurilor de parlamentare de prietenie dintre cele două ţări. În acest sens, a subliniat hotărârea de a sprijini prin toate mijloacele încheierea unui Parteneriat Strategic cu Japonia cât mai cuprinzător şi ambiţios în implementare.

De asemenea, senatorul Corlăţean a subliniat importanţa intensificării şi dezvoltării relaţiilor economice bilaterale, având în vedere şi faptul că Japonia reprezintă unul dintre cei mai importanţi investitori din Asia în România. Astfel, a subliniat implicarea Japoniei în realizarea unor proiecte de mare interes pentru România, precum cel de construire a podului de peste Dunăre de la Brăila.

Oficialul nipon a mulţumit Comisiei pentru politică externă a Senatului pentru evenimentul organizat pentru celebrarea a 100 de ani de relaţii diplomatice dintre cele două ţări şi a salutat adoptarea de către comisie a Rezoluţiei privind marcarea centenarului relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia.

Ceremonia s-a încheiat într-o atmosferă festivă, după semnarea Rezoluţiei mai sus menţionate şi înmânarea acesteia E.S. ambasadorul Hiroshi Ueda.

NOTĂ: Preşedintele Comisiei pentru politică externă a Senatului României, dl. senator Titus Corlăţean, îşi exprimă regretul pentru riscurile de securitate generate de protestele din perimetrul Parlamentului şi subliniază, totodată, că prin punerea în practică a unor modalităţi adecvate de protecţie, nu s-au înregistrat evenimente negative la momentul părăsirii Parlamentului de către delegaţia japoneză.

ANEXĂ

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru politică externă

Rezoluţie a Comisiei pentru politică externă a Senatului României pentru marcarea a 100 de ani de relaţii diplomatice efective între România şi Japonia

Comisia pentru politică externă din Senatul României:

– având în vedere prietenia trainică şi tradiţia de cooperare existentă între România şi Japonia, consfinţită prin Acordul de Parteneriat încheiat de cele două ţări în 2003 şi reafirmată prin Declaraţia de Parteneriat Reînnoit din 2013;

– confirmând aderarea fermă a ambelor state la obiectivele şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi la alte norme universal recunoscute ale dreptului internaţional;

– având convingerea că singura modalitate de soluţionare a provocărilor cu care se confruntă omenirea la nivel global trebuie să fie dialogul şi cooperarea strânse, concrete şi constructive;

– recunoscând faptul că obiectivul comun al cooperării internaţionale este respectarea ordinii bazate pe reguli instituite de Naţiunile Unite şi de agenţiile specializate ale acesteia;

– afirmând cu toată convingerea adeziunea sa la valorile, normele şi principiile comune ale democraţiei, statului de drept, respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale;

– recunoscând dorinţa ambelor state de a contribui prin politica lor externă şi relaţiile dintre ele la crearea unui climat de stabilitate, securitate şi prosperitate în propriile regiuni de apartenenţă, precum şi la nivel global, şi aspiraţia comună de a promova valorile democratice, împreună cu beneficiile unei conectivităţi din ce în ce mai strânse la nivel regional şi global;

1. Salută împlinirea în anul 2021 a 100 de ani de relaţii diplomatice efective româno-japoneze.

2. Consideră relaţia României cu Japonia drept privilegiată şi prioritară.

3. Consfinţeşte hotărârea sa de a contribui, prin mijloacele specifice, la dezvoltarea în continuare a relaţiilor armonioase existente între România şi Japonia, la începutul unui nou secol de prietenie şi conlucrare, şi la multiplicarea contactelor şi proiectelor bilaterale, prin amplificarea contactelor interumane.

4. Exprimă întreaga sa deschidere pentru un dialog susţinut pe linie parlamentară cu omologii niponi în vederea aprofundării diplomaţiei parlamentare între România şi Japonia.

5. Susţine iniţiativa celor două state de a ridica relaţiile dintre ele la nivelul unui Parteneriat Strategic Bilateral.

6. Exprimă hotărârea de a susţine prin toate mijloacele de care dispune Parteneriatul Strategic bilateral pentru a se contura cât mai cuprinzător şi ambiţios în implementare.

7. Sprijină intensificarea cooperării dintre România şi Japonia nu doar pe dimensiunea politică, ci şi pe coordonatele strategică, economică şi cultural-ştiinţifică – care vor defini viitorul parteneriat strategic.

8. Subliniază că Parteneriatul Strategic are rolul de a consfinţi excelentele relaţii bilaterale construite în cei 100 de ani de cooperare şi de a deschide un nou capitol de aprofundare a acestora şi de valorificare a potenţialului încă neatins în toate domeniile de dialog bilateral.

9. Sprijină o abordare comprehensivă şi orientată către rezultate concrete, în beneficiul reciproc al cetăţenilor din ambele ţări, inclusiv pentru mai buna cunoaştere reciprocă dintre cele două popoare.

10. Susţine complementaritatea şi sinergia dintre dialogul bilateral româno-japonez şi dialogul din alte formate de cooperare, menit să promoveze multilateralismul, precum cel în cadrul ONU sau dialogul UE-Japonia.

11. Remarcă similitudinea de valori, priorităţi şi obiective care ghidează conduita internaţională a celor două ţări, inclusiv în consolidarea parteneriatelor strategice ale acestora cu terţe ţări şi consideră această similitudine un factor facilitator al cooperării internaţionale dintre România şi Japonia, pe teme globale prioritare precum conectivitatea, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, şi în arii geografice de interes reciproc.

Secretar,
Senator Cristian BORDEI

Preşedinte,
Senator Titus CORLĂŢEAN