Publicat: 18 August, 2017 - 10:41

Secretarul de stat Mircea Dușa, șeful Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare, va participa sâmbătă, 19 august, de la ora 10.00, la ceremonia militară și religioasă care va avea loc în Cimitirul de onoare al eroilor români și străini din Oituz, județul Bacău.

Activitatea, organizată de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu autoritățile locale,  se desfășoară în contextul „Centenarului Primului Război Mondial”, 2017 fiind declarat „Anul Mărăști, Mărășești, Oituz - 100”. 

Ceremonii similare au avut loc recent la Mausoleul eroilor români de la Mărăști, de la Soveja, de la Focşani și la Mausoleul eroilor români de la Mărășești.

Cimitirul eroilor din Oituz (fostă Grozeşti), a cărui construcţie a început în anul 1920, a fost inaugurat în ziua de 4 decembrie 1921. Ulterior, cimitirul a fost reorganizat, prin centralizări succesive, de către Societatea „Cultul Eroilor“, Comitetul Central Bucureşti, în perioada 1930-1931.

În cimitir sunt înhumaţi 61 de eroi români, germani şi unguri, în morminte individuale, iar în osuar sunt depuse osemintele eroilor români şi de alte naţionalităţi.

Osemintele centralizate în Cimitirul eroilor au fost exhumate de pe raza comunei Grozeşti. Numărul mic al eroilor identificaţi, înhumaţi în această necropolă, se datorează „luptelor grele ce s-au dat pe această zonă, eroii fiind găsiţi în(...) în tranşee, în diferite gropi comune“.

Pe latura din spate a zidului cimitirului sunt montate patru plăci din marmură pe care se află următoarea inscripţie: „Ostaşi din comuna Grozeşti căzuţi în războiul 1916-1919“. Sub inscripţie sunt marcate numele eroilor.

Pe faţada osuarului sunt montate efigiile din bronz ale generalului Eremia Grigorescu, stema României (care a înlocuit-o pe cea a Regatului României) şi o plachetă din bronz, ce reprezintă o ramură de lauri cu cască ostăşească şi spade încrucişate. La baza osuarului este inscripţionat textul: Viteji ce aţi căzut pentru ţară,/Ostaşi ai credinţei, soldaţi/Oriunde-n morminte voi staţi/Vă fie ţărâna uşoară.