24 octombrie 2021

Cerere de reexaminare asupra Legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis marţi, 22 iunie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

„Doamnei Anca Dana DRAGU

Preşedintele Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

La data de 4 iunie 2021 Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2021 are ca obiect de reglementare completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020, în sensul acordării posibilităţii de suspendare a activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line, prin ordin al ministrului educaţiei. Cu ocazia aprobării OUG nr. 2/2021, Parlamentul a completat conţinutul normativ al acesteia. Astfel, prin pct. 3 al articolului unic al legii supuse reexaminării, după articolul 62 al Legii nr. 55/2020 s-a introdus un nou articol, art. 621, cu următorul cuprins: „(1) Prevederile art. 61 şi 62 se aplică în mod corespunzător centrelor de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (2) Măsurile prevăzute la art. 61 alin. (l) se pot dispune prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar informarea prevăzută la art. 61 alin. (2) se comunică, în mod corespunzător, ministrului afacerilor interne”.

Precizăm că art. 62 din Legea nr. 55/2020, la care face trimitere art. 621, nou-introdus prin legea supusă reexaminării, a fost abrogat la data de 2 mai 2021, prin dispoziţiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19. Or, prin raportarea la o dispoziţie legislativă abrogată se creează o situaţie normativă confuză, destinatarii normei fiind în dificultate atunci când trebuie să identifice norma juridică aplicabilă, ceea ce duce la o stare de insecuritate juridică. Însă, securitatea juridică a persoanei este un concept în considerarea căruia legiuitorul are obligaţia să asigure stabilitatea legislativă şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii optime.

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că legea supusă reexaminării nu îndeplineşte standardele de calitate a legii stabilite la art. 13 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cărora actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care acesta trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune.

Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român şi de unică autoritate legiuitoare a ţării, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS – WERNER IOHANNIS”

Departamentul Comunicare Publică