29 septembrie 2022

Certificatul verde intra pentru dezbatere si adoptare in plenul Senatului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Astăzi, proiectul de lege a, certificatului verde intra pentru dezbatere si adoptare in plenul Senatului. PNL, UDMR si USR au voturi necesare ca sa treaca.

CINE ESTE AFECTAT
Personalul din:
• toate unităţile sanitare, publice şi private
• toate unităţile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și unitățile subordonate
• din Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi unitățile subordonate
• din unitățile de asistenţă medicală profilactică şi curativă
• din laboratoarele de analize medicale, publice şi private
• care activează ca furnizori de servicii medicale, inclusiv de specialitate, de dispozitive medicale și de medicamente
• centrele de asistență sociale
• sistemul de învățământ preuniversitar și superior
• autoritățile, instituțiile publice și de interes public , de utilitate publică și celorlalte unități publice, centrale și locale, regiilor autonome, operatorilor economici care își desfășoară activitatea în clădiri de birouri private cu mai mult de 50 de persoane simultan
• membrii Camerei Deputaților și ai Senatului
• persoanele care ocupă funcții publice sau de demnitate publică, precum și tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul respectivelor entități.

CINE NU ESTE AFECTAT:
• nu se aplică autorităților și instituțiilor din cadrul autorității judecătorești

OBLIGAȚIE:
• sunt obligate să prezinte certificat digital al UE privind COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii uneia din următoarele condiţii:

a)vaccinare împotriva virusului SARS -CoV -2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete;

b)se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180- a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;

c)rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

COSTURILE
• sunt suportate de către personalul din cadrul unităților publice, de membrii Camerei Deputaților și Senatului, de persoanele care ocupă funcții publice sau de demnitate publică, de persoanele fizice – furnizori de servicii medicale, de dispozitive și de medicamente

EXCEPȚIE
• pentru personalul din cadrul unităților publice și private, care face dovada unei afecțiuni care reprezintă contraindicație la vaccinare și e stabilită de un medic de specialitate conform normelor medicale în vigoare, activitatea de testare se organizează, cu suportarea costurilor de către angajator

CE PĂȚEȘTI DACĂ NU AI CERTIFICAT
• raporturile de serviciu, respectiv contractele in baza cărora își desfășoară activitatea personalul din unitățile publice și private, care nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale, pe o perioadă de 30 de zile. Suspendarea se constată prin dispoziția scrisă a organului de conducere a unității emisă în condițiile legii.
• Suspendarea operează de drept sau continuă, după caz, fără plata drepturilor salariale, de la data la care personalul încetează să mai prezinte certificat digital al UE privind COVID-19. Perioada de suspendare dispusă în conditiile alin. (2) se calculeaza prin cumulul tuturor zilelor de suspendare până la împlinirea numărului maxim de 30 de zile.
• În situația în care personalul din unitățile publice cumulează 30 de zile de suspendare raportul de serviciu, respectiv contractul în baza căruia își desfășoară activitatea încetează de drept. Încetarea se constată prin dispoziția scrisă a organului de conducere a unității emisă în condițiile legii.
• În situația in care personalul din unitățile private cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul dispune fie prelungirea suspendării pentru o nouă perioada de 30 zile, fie încetarea contractului în baza căruia își desfășoară activitatea la inițiativa angajatorului, în condițiile legii.
• Suspendarea de drept nu operează sau, după caz, încetează în cazul persoanei vaccinate cu cel puțin o doză de vaccin anti COVID-19. În acest caz persoana vaccinată cu cel puțin o doză de vaccin anti COVID19, beneficiază de testarea gratuită la locul de muncă exclusiv până la încheierea la termen a schemei complete de vaccinare, având obligația încheierii schemei complete în termenul stabilit de normele medicale. Dovada efectuării primei doze de vaccin se face cu adeverința de vaccinare

ALTĂ EXCEPȚIE
• Prin excepție de la prevederile prezentei legi, pentru personalul din cadrul sistemului de învățământ preuniversitar și superior, i se va asigura timp de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi teste RT-PCR sau teste antigen rapide

UNDE POȚI CONTESTA
• Decizia de suspendare, respectiv decizia de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă dispusă în conformitate cu prezenta lege poate fi contestată la instanța competentă conform legii, după caz. In condițiile în care instanța competentă este instanța de contencios administrativ

CE PĂȚESC CEI CARE NU RESPECȚI LEGEA
• Nerespectarea obligațiilor în sarcina persoanele juridice reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată unităților publice și private
• Nerespectarea obligațiilor prevăzute în sarcina conducerii unităților publice si private prevăzute reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată conducerii unității respective sau persoanei desemnate de aceasta pentru îndeplinirea obligațiilor
• Nerespectarea obligațiilor reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată persoanelor prevăzute de lege precum și persoanelor fizice – furnizori de servicii, de dispozitive si de medicamente.

CINE DĂ AMENZILE
• personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, din cadrul Inspecției Sanitare de Stat, a Inspecției Muncii, precum și ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne