12 august 2022

CESE ia în discuție prioritățile viitoarei Președinții cehe a UE și mixul energetic adecvat pentru viitorul Europei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În ședința Biroului Comitetului Economic și Social European (CESE) de la Praga, ministrul ceh al afacerilor europene, Mikuláš Bek, a prezentat prioritățile viitoarei Președinții cehe a UE. De asemenea, ministrul s-a alăturat membrilor CESE în cadrul unui seminar privind energia durabilă și la prețuri accesibile pentru UE.

Uniunea Europeană are nevoie de o aprovizionare sigură cu energie. Acesta a fost mesajul ministrului ceh pentru afaceri europene, Mikuláš Bek, care s-a adresat membrilor CESE în ședința Biroului care a avut loc la Praga, la 28 aprilie 2022.

Referindu-se la evoluțiile crizei din Ucraina, el a afirmat că „asigurarea accesului la surse de energie accesibile, durabile, dar și fiabile va fi una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat vreodată UE”.

Dl Bek a prezentat cele cinci priorități politice probabile ale viitoarei Președinții cehe a Consiliului Uniunii Europene, subliniind că accentul se va pune pe tranziția verde și digitală, dar și – în lumina evenimentelor recente – pe securitate.

Viitoarea președinție cehă a UE – influențată de războiul din Ucraina

Sub deviza „Europa ca sarcină”, plecând de la un discurs rostit la Aachen de scriitorul și șeful de stat ceh Václav Havel, Președinția cehă a UE se va concentra asupra următoarelor aspecte:

1) gestionarea crizei refugiaților și redresarea Ucrainei după încheierea conflictului – adoptarea unei abordări care combină asistența economică și reformele structurale în Ucraina și sprijinirea unei proceduri standard de candidatură la UE;2) securitatea energetică în Europa – eforturi pentru adoptarea unui mecanism care să garanteze o pondere echitabilă a surselor de energie între statele membre ale UE și să sporească investițiile în sursele regenerabile de energie;3) consolidarea capacității europene de apărare și a securității spațiului cibernetic – UE și NATO trebuie să fie complementare;

4) reziliența strategică a economiei europene – consolidarea inovării și a competitivității și reducerea dependenței de regimurile ostile;

5) reziliența instituțiilor democratice – cu accent pe libertatea mass-mediei, pe transparența finanțării partidelor politice din UE și pe statul de drept.

În cadrul dezbaterii, membrii CESE l-au îndemnat pe ministru să sporească sprijinul acordat de UE și de guvernele naționale organizațiilor societății civile. Acestea s-au aflat în prima linie a crizei umanitare provocate de invadarea Ucrainei de către Rusia și au avut nevoie de sprijin urgent și concret.

Solidaritatea europeană a fost un alt element esențial al discuției. Importurile de energie din Rusia ar putea fi oprite numai dacă toate statele membre ale UE ar acționa la unison și ar partaja sursele de energie disponibile.

Mai mulți vorbitori au avertizat, de asemenea, cu privire la riscul ca aspectelor sociale să nu fie luate în considerare în cursul Președinției cehe a Consiliului, în a doua jumătate a anului 2022. Odată cu creșterea prețurilor la energie și alimente, sărăcia a crescut și amenință coeziunea socială.

Membrii CESE au solicitat, de asemenea, inițiative de sprijinire a inovării, care este esențială pentru dezvoltarea întreprinderilor și consolidarea economiei, subliniind în special necesitatea de a investi în energiile regenerabile.

Mixul adecvat de energie durabilă și la prețuri accesibile pentru viitorul UE

În cadrul seminarului din cursul după-amiezii privind un mix energetic optim pentru o energie durabilă și la prețuri accesibile, vorbitori de seamă au evaluat potențialul diferitelor surse de energie de a îndeplini obiectivele climatice ale UE pentru 2050.

Președinta CESE, Christa Schweng, a subliniat că reducerea dependenței energetice a UE de țările terțe este esențială. Calea de urmat constă în diversificarea surselor de energie și sporirea investițiilor în sursele regenerabile de energie.

„Din cauza războiului din Ucraina, necesitatea unei tranziții rapide către o energie curată, reducerea dependenței energetice a UE de părți terțe și diversificarea surselor noastre de energie prin utilizarea pe scară mai largă a surselor locale și regenerabile de energie nu a fost niciodată mai puternică și mai clară”, a afirmat ea.

„Cheia succesului va consta în: accesul descentralizat la energie, o mai bună interconectare, măsuri locale specifice și stimulente financiare, precum și reducerea sarcinii administrative. Pentru a asigura o tranziție reușită, organizațiile societății civile trebuie să joace un rol esențial în definirea și punerea în aplicare a politicilor”, a adăugat ea.

René Neděla, ministrul ceh adjunct al industriei și comerțului, a subliniat că pilonul securității energetice trebuie să fie însoțit de pilonul durabilității mediului și al accesibilității din punct de vedere financiar.

Solidaritatea între statele membre ale UE în ceea ce privește accesul la sursele de energie a fost principalul mesaj al lui Vladimír Špidla, fost comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitatea de șanse.

În ceea ce îl privește, Petr Zahradnik, din partea Ministerului ceh al Afacerilor Europene, a subliniat rolul important pe care comunitățile de energie l-ar putea juca la nivel local în viitor.

Sursa foto: cnn.iprima.cz