Publicat: 16 Mai, 2019 - 10:11

Deţinătorii sau administratorii de terenuri pe ale căror suprafeţe au fost depistate focare de infestare cu această plantă, obligaţi să o elimine

Amenzi situate între 750 şi 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 5.000 şi 20.000 de lei pentru persoanele juridice

Primăria Municipiului Bucureşti informează cetăţenii Capitalei cu privire la recentele modificări legislative în domeniul prevenirii, combaterii şi distrugerii ambroziei, plantă cunoscută pentru efectele sale nocive asupra populaţiei (provoacă reacţii care pot afecta viaţa persoanelor cu anumite tipuri de alergii).

Astfel, întrucât este vorba despre o specie invazivă, extrem de nocivă prin efectul şi cantitatea de polen răspândită în atmosferă, anul trecut a fost actualizată legislaţia în domeniu (Legea nr. 62/2008 privind combaterea buruienii ambrozia şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 707/2018) şi a fost iniţiată aplicarea la nivel local - prin adoptarea, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, a HCGMB nr. 123/2019 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Legii nr.62/2018 si a normelor metodologice.

Totodată, pentru a gestiona acest domeniu la nivel local, a fost constituită o comisie mixtă formată din Primăria Capitalei, primăriile de sector şi alte 7 instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi mediului: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Comisariatul Municipiului Bucureşti - Garda Naţională de Mediu, Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti etc. (Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 379/2018).

Obligaţii

Astfel, sectoarele Municipiului Bucureşti au obligaţia de a identifica, în fiecare primăvară, terenurile infestate cu ambrozie, de a comunica PMB lista acestora şi de a transmite, până la data de 05 iunie a fiecărui an, notificări (somaţii) către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, cu privire la obligaţiile legale ce le revin şi sancţiunile aplicabile.

La rândul său, Primăria Capitalei a dispus ALPAB să ia toate măsurile legale astfel încât sa elimine ambrozia din parcurile şi spaţiile verzi pe care le are în administrare, conform legislaţiei în vigoare.

Proprietarii şi administratorii terenurilor care au primit notificare, au obligaţia ca, până la data de 30 iunie a fiecărui an, să desfăşoare lucrări de combatere şi distrugere a ambroziei. Ulterior aplicării lucrărilor, aceştia trebuie să informeze în scris autoritatea administraţiei publice locale pe raza căruia se află terenul infestat (respectiv Sectorul 1-6 al municipiului Bucureşti).

Combaterea ambroziei se realizează prin aplicarea metodelor recomandate de către specialiştii din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, respectiv cosirea repetată, manual sau mecanic, smulgerea în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenuri agricole, cu excepţia erbicidării - în zonele de interes public.

În celelalte zone se poate aplica şi erbicidarea, insă limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialiştilor din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti şi sub directa îndrumare şi controlul specialiştilor din cadrul unităţilor fitosanitare pentru protecţia plantelor, pe toată perioada de vegetaţie, aşa cum se stipulează în art. 7, din instrucţiunile aprobate prin HCGMB 123/2019.

În perioada 1 iulie - 15 iulie, respectiv în perioada 16 - 31 iulie, comisia mixtă constituită la nivelul Capitalei va verifica terenurile şi va aplică sancţiuni proprietarilor/administratorilor atunci când constată eventuale abateri de la prevederile legale.

Sancţiuni

Amenzile se situează între 750 şi 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 5.000 şi 20.000 de lei pentru persoanele juridice (conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 707/2018). Contravaloarea sancţiunilor aplicate se constituie ca venituri la bugetul local al Sectorului 1-6 al municipiului Bucureşti.

Municipalitatea a demarat încă din anul 2017 măsuri de combatere a ambroziei, prin adoptarea HCGMB nr.353/2017. In decursul anul 2018, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti a înregistrat 74 de abateri şi a aplicat sancţiuni contravenţionale.

În acest an, potrivit noilor modificări ale legislaţiei şi conform celor menţionate mai sus, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către comisia mixtă, sub coordonarea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.

Informaţii suplimentare

Informaţii cu privire la buruiana ambrozia, metodele de combatere a acesteia şi prevederile legale sunt disponibile pe paginile oficiale de internet ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Mediului prin accesarea link-ului

http://www.madr.ro/docs/agricultura/ambrozia-prezentare-si-combatere.pdf, respectiv a link-ului
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20s...

16 mai 2019

Direcţia de Presă