Publicat: 16 Mai, 2019 - 13:33

 Reamintim persoanelor asigurate că pot verifica electronic dacă sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dacă au card naţional de asigurări de sănătate emis, prin introducerea codului numeric personal în câmpul "CNP" din aplicaţia de pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. 

Conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, persoanele asigurate au obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi. 

De asemenea, reamintim persoanelor asigurate, precum si furnizorilor de servicii medicale si medicamente ca valabilitatea cardurilor naţionale de sănătate a fost prelungită de la 5 la 7 ani.

Asiguraţii pot folosi la toţi furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Suceava cardurile de sănătate încă doi ani după data înscrisă pe suprafaţa documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asiguraţi.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
DR. CLAUDIU COBUZ
Comunicat de presă - CAS Suceava

Tag-uri Institutii: