29 iunie 2022

Cetăţenii Sectorului 5 al Capitalei pot depune solicitări de acordare a unui loc pe parcare de reşedinţă doar on-line

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În vederea eficientizării şi simplificării activităţii de administrare a parcajelor auto de reşedinţă şi pentru a veni în sprijinul contribuabililor prin eliminarea obligativităţii de a sta la cozi în faţa ghişeelor, Primăria Sectorului 5 a realizat cartografierea locurilor de parcare şi reprezentarea acestora grafic, pe o hartă electronică (GIS) şi a dezvoltat o platformă electronică web prin intermediul căreia orice cetăţean poate:

– să vadă în orice moment disponibilitatea locurilor de parcare din zona de reşedinţă situată în sectorul 5;

– să solicite atribuirea unui loc de parcare;

– să actualizeze contractul de închiriere a locului de parcare;

– să descarce oriunde s-ar afla, contractul de închiriere a locului de parcare, fără a fi nevoie de prezenţa fizică la sediul Primăriei.

Platforma electronică web va fi disponibilă la adresa www.sector5.ro, iar cetăţeni Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti pot depune solicitări de acordare a unui loc pe parcare de reşedinţă începând cu data de 03.01.2022.

Pentru a se implementa şi valorifica avantajele şi eficienţa sistemului on-line de atribuire a locurilor de parcare, potrivit prevederilor H.C.L Sector 5 nr. 184/2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi exploatare a locurilor de parcare de reşedinţă, de pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2022, solicitările de atribuire a locurilor de parcare se depun exclusiv prin intermediul platformei electronice.
În prezent, Sectorul 5 administrează peste 20.000 locuri de parcare de reşedinţă amenajate.

Atribuirea, precum şi păstrarea locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 5, se face în limita locurilor disponibile numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament/clădire/punct de lucru/ sediul social decât în situaţii justificate sau dacă nu sunt alte solicitări;

b) se pot atribui numai pentru autovehiculele a căror masa totală autorizată este mai mică de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2m lungime şi 2,1m lăţime, fără oglinzi;

c) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reşedinţa/sediul/punctul de lucru stabilit în Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, precum şi autovehiculul înmatriculat în România, ambele informaţii fiind declarate/menţionate şi în cererea de acordare a locului de parcare;

c1) prin excepţie de la alineatul precedent, se pot atribui persoanelor fizice care nu au domiciliul/reşedinţa în zona în care solicită loc de parcare, dacă fac dovada deţinerii unui imobil (contract de vânzare cumpărare sau alt act de proprietate);

d) se pot atribui numai pentru autovehiculele:

– proprietate personală, pentru autovehicule utilizate în baza unor contracte de leasing (doar cu acordul scris al societăţii de leasing), sau pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat,

– cu inspecţia tehnică periodică a autovehiculului ( ITP) în termen de valabilitate la data depunerii cererii,

– pentru care există asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto(RCA) în termen de valabilitate la data depunerii cererii;

e) se pot atribui locuri de parcare pe o rază de 200 de metri faţă de adresa de domiciliu/reşedinţă/sediu social/punct de lucru stabilit pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti;

f) se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti;

g) se pot atribui locuri de parcare de reşedinţă numai pentru autovehicule ale căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare deja atribuit;

Potrivit prevederilor conform H.C.G.M.B nr.105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2022, taxa aferentă închirierii locurilor de parcare de reşedinţă este:

Zona A -600 lei/an;

Zona B- 500 lei/an;

Zona C- 400 lei/an;

Zona D- 300 lei/an.