26 octombrie 2021

Cetățenii sunt rugați să facă propuneri la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială, iniţiat de domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre mai sus-menţionat însoţit de anexe, Expunere de motive,

Rapoarte de specialitate întocmite de direcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, şi anunţul public se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2-www.ps2.ro. secţiunea „Consiliul Local”, subsecţiunea „Proiecte supuse dezbaterii publice”

Persoanele interesate pot transmite, în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor m.11-13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e-mail corina.duinea@ps2.ro până la data de 06.09.2021.

Informatii suplimentare la tel. 021.209.62.23.

PRIMAR,
RADU-NICOLAE MIHAIU