Publicat: 12 Ianuarie, 2014 - 11:35
Share

CFA România îşi alege în fiecare an echipa de conducere a asociaţiei. În urma votului în cadrul Adunării Generale, Consiliul Director al CFA România va fi format din nouă membri care au mandat până la sfârșitul anului 2014.
Consiliul Director al CFA România are următoarea componenţă:

Preşedinte – Mihail Ion, CFA, Dr. (Președinte și Director General, Raiffeisen Asset Management)
Vicepreşedinte – Adrian Codirlașu, CFA, Dr. (Director Market and Operational Risk, UniCredit Tiriac Bank)
Vicepreşedinte – Dorin Alex Badea, CFA (Managing Partner, Atrium Capital)
Secretar – Razvan Szilagyi, CFA (Director de Vânzări Piețe de Capital, Raiffeisen Bank)
Trezorier – Cristian Popa, CFA (Investment Manager, ING Investment Management)
Membru – Adrian Mitroi, CFA, MBA, Dr. (Director Financiar, Nextebank)
Membru – Bogdan Bilaus, CFA (Portfolio Manager, Qatar National Bank)
Membru – Nicolaie Alexandru-Chideşciuc, CFA, Dr. (Vice President, J.P. Morgan)
Membru – Mugur Popescu, CFA, Dr. (Director Investiții, BCR Pensii SAFPP)

În următorul an, noua conducere a asociaţiei CFA România îşi propune să dezvolte seria de activităţi dedicate creșterii profesiei, prin popularizarea excelenței profesionale a deținătorilor certificării CFA în rândul potențialilor candidați, al autorităților de supraveghere dar și al angajatorilor și firmelor de recrutare. În același context se înscriu susținerea înrolării în programul CFA prin oferirea de burse, organizarea de concursuri de analiză financiară cu participarea mai multor centre universitare din țara sau premierea celor mai valoroase articole economice şi lucrări de cercetare economică şi financiară.

Un alt obiectiv major al CFA România este sprijinirea dezvoltării pieţei financiare și a cadrului de reglementare, printr-un dialog activ cu autoritățile de supraveghere, decidenții politicilor economice, alte asociații profesionale sau patronale.

De asemenea, asociația îşi doreşte să devină un reper solid în determinarea aşteptărilor privind evoluţia economică, prin publicarea lunară a Indicelui de Încredere în Economie sau organizarea de evenimente deja consacrate, precum CFA Forecast Dinner.

Mihail Ion, CFA, Preşedinte CFA România a declarat: „Circumstanțele specifice ale pieței financiar-bancare au făcut ca, aparent paradoxal, după declanșarea crizei financiare globale să se dezvolte semnificativ și în România segmente ale pieței precum pensii private, fonduri mutuale sau consultanța financiară, după ce până în urmă cu câțiva ani sistemul bancar era cel care recupera cel mai rapid decalajul față de economiile dezvoltate. Aceste evoluții arată importanța în creștere și în țara noastră a profesiei de analiză financiară și management al investițiilor, proces susținut din plin de standardele profesionale și etice ale CFA®, recunoscută drept cea mai respectată certificare financiară la nivel global. Sunt convins că alături de membrii Consiliului Director, numărul tot mai mare de membrii ai CFA România vor avea o contribuție și mai activă la progresul pieței financiar-bancare, a cadrului de reglementare și la excelența profesională în domeniu”.
Dorin Alex Badea, CFA, Vicepreşedinte CFA România a declarat: „În ultimii ani CFA Institute, organizatie ce a promovat cu consecvență pentru mai bine de jumătate de deceniu înalte standarde etice și profesionale în domeniul financiar, și-a asumat un rol mai amplu, conștientizând importanța și implicațiile exercitării responsabile a profesiei financiare în ansamblul sistemului economic. Prin proiectele pe care le dezvoltă, interacționând cu economia reală, mediul academic, presa economică și financiară, comunitatea internațională, autoritățile de reglementare și instituțiile publice, CFA România s-a remarcat drept unul dintre promotorii timpurii ai mesajului de responsabilitate transmis de către CFA Institute. Ne dorim să continuăm să fim un factor de progres pentru societatea românească, o sursă de echilibru și dezvoltare pentru sistemul financiar local, o comunitate bazată pe profesionalism și responsabilitate pentru membrii organizației.”

CFA este titlul cel mai prestigios în rândul profesioniştilor din domeniul financiar la nivel internațional. Administrat de către CFA Institute (Asociația internațională a profesioniștilor în domeniul investițiilor), programul CFA este un program post-universitar, care oferă o fundație solidă pentru analiza investițiilor și managementul portofoliului, precum și cunoștințele practice necesare în industria de management al investițiilor. De asemenea, programul încorporeaza cele mai înalte standarde etice și profesionale. Programul este organizat pe trei nivele, fiecare încheindu-se cu câte un examen de 6 ore. Candidații CFA dedică peste 300 ore de studiu pe fiecare nivel, iar finalizarea programului este o provocare importanta care solicita majoritatea candidaților între doi și cinci ani.

Astăzi, în lume există aproximativ 100.000 de deţinători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliaţi la cele 135 societăţi membre ale CFA Institute.

CFA Romania este asociaţia profesioniştilor în învestiţii din România, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA).
În prezent, CFA Romania are peste 140 de membri, majoritatea deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Profesioniştii care sunt membri CFA Romania lucrează pentru instituţii bancare, firme de asigurări, societăţi de servicii de investiţii financiare, de asset management, fonduri de pensii sau firme de consultanţă. Pe lângă membri, comunitatea CFA este completată de peste 400 de candidaţi pentru unul din cele 3 nivele ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu. CFA România încurajează, de asemenea, persoanele interesate de a obţine titlul CFA prin acordarea de burse de studii, echivalentul taxei de înscriere la examen.