20 mai 2022

CFR SA: 2,9 miliarde lei pentru loturile 1 şi 2 din programul de electrificare şi reabilitare a liniei CF Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secţiunile Cluj – Aghireş (lotul 1) şi Aghireş – Poieni (lotul 2), aferente obiectivului „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, pentru creşterea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Valoarea financiară totală estimată a contractelor este de 2.978.055.955,73 RON, lei fără TVA, din care 1.505.138.213,54 RON, fără TVA, pentru lotul 1 Cluj – Aghireş, respectiv 1.472.917.742,19 RON, fără TVA, pentru lotul 2 secţiunea Aghireş – Poieni, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), componenta 4 – Transport sustenabil – Reforma 1.5 – Dezvoltarea infrastructurii feroviare şi managementul traficului feroviar.

Obiectivul general al celor 2 contracte de prestări servicii este electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor – Frontieră (166,2 km) pentru creşterea numărului de pasageri şi a volumului de mărfuri transportate, precum şi îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:
– creşterea vitezei de circulaţie la valori cuprinse între 120 km/h şi 160 km/h pe întregul tronson;
– modernizarea staţiilor (inclusiv haltele de mişcare)
– modernizarea clădirilor staţiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
– modernizare poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terasamentelor;
– facilităţile pentru persoanele cu dizabilităţi;
– montarea de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot;
– construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
– modernizarea instalaţiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;
– maximizarea capacităţii de tranzit;
– asigurarea interoperabilităţii prin implementarea STI, în special în ceea ce priveşte sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din staţii si haltele de mişcare
– instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii, şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
– modernizarea echipamentului de telecomunicaţii.

Prin modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe cele două loturi, Cluj – Aghireş (lotul 1) şi Aghireş – Poieni (lotul 2), se vor asigura condiţii tehnice pentru circulaţia cu viteza de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, creşterea gradului de confort şi de siguranţă a traficului feroviar.

Durata de implementare este de 102 luni pentru fiecare contract, astfel: 6 luni pentru proiectare, 36 luni pentru execuţia lucrărilor, iar perioada de garanţie a obiectivului este de minimum 60 de luni.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 14.02.2022, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00.

Anunţul de participare la procedurile licitaţiilor deschise şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.