17 aprilie 2021

CFR SA a desemnat oferta câştigătoare pentru Reconstrucţia Podului CF Budila

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat Asocierea SC Confer Group SRL – SC Construcţii Feroviare Drumuri Poduri SRL câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru execuţia lucrărilor de Reconstrucţie a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, km 17+318 şi de amenajare albie.

Comunicările oficiale au fost transmise tuturor firmelor participante la licitaţia deschisă, contractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi (CNCF CFR SA şi ofertantul câştigător), după finalizarea perioadei legale de contestaţii.

Oferta financiară a Asocierii SC Confer Group SRL – SC Construcţii Feroviare drumuri Poduri SRL şi SC RADARIA SRL, subcontractant declarant, a fost de 24.592.816,3 lei fără TVA (criteriul aplicat fiind Cel mai bun raport calitate-preţ), contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

Sursa de finanţare pentru lucrările de Reconstrucţie a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, km 17+318 şi de amenajare albie este asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat, iar durata contractului va fi de 9 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Reamintim faptul că, în perioada septembrie 2019 – iulie 2020 s-a derulat contractul de servicii pentru elaborare expertiză tehnică, DALI şi proiectare, în baza căruia s-au obţinut inclusiv documentaţiile tehnice ᚣi economice, precum ᚣi a aprobǎrilor necesare (aviz CTE SRCF Braᚣov, aviz CTE CNCF, Ordin Ministru al MTIC), necesare organizării licitaţiei pentru reconstrucţia podului CF situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, la km 17+318, şi lucrări de amenajare albie, lansată în septembrie 2020, cu termen limită pentru primirea ofertelor octombrie 2020.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Şef Serviciu
Oana BRANZAN