20 iunie 2021

CFR SA îşi deschide porţile pentru inginerii specialişti!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, administrator al reţelei naţionale de cale ferată, a lansat programul de recrutare a personalului de specialitate pentru activităţi de inginerie feroviară (proiectare şi asistenţă tehnică), un program care oferă inginerilor specializaţi oportunităţi de dezvoltare a unei cariere în domeniul feroviar.

Programul de recrutare are drept scop angajarea de ingineri specializaţi în următoarele domenii de specialitate:
– geodezie;
– infrastructură şi suprastructură căi ferate;
– consolidări şi stabilizări terasamente, protecţii şi amenajări de albii;
– lucrări de artă (poduri, podeţe, pasaje, viaducte);
– construcţii civile;
– instalaţii electrice;
– instalaţii sanitare şi reţele exterioare de apă şi canalizare;
– instalaţii termice (încălzire, ventilaţii şi climatizare);
– semnalizări feroviare (telecomenzi şi electronică în transporturi);
– telecomunicaţii feroviare;
– energoalimentare/linie de contact/protecţii instalaţii cale şi vecinătate.

Activitatea specifică pentru care se cere experienţă minimă constă în:
– elaborare documentaţii tehnico-economice, în toate etapele procesului de proiectare, conform structurii şi conţinutului cuprinse în HG 907/2016;
– activitate de asistenţă tehnică asigurată beneficiarului (verificare documente/documentaţii privind execuţia lucrărilor şi emiterea de puncte de vedere; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995; analizare propuneri de modificare/adaptare/optimizare soluţii tehnice; participare la luarea unor decizii tehnice legate de proiect prin analize comparative între opţiunile identificate; verificare şi avizare detalii tehnologice de execuţie etc).

Constituie avantaje pentru participanţi existenţa certificării MLPAT, în calitate de verificator şi/sau expert în domeniile pentru care probează pregătire universitară de specialitate, similar în ceea ce priveşte autorizarea ISC ca diriginte de şantier. Persoanele interesate vor trimite CV-ul pe adresa electronică OfficeCFR@cfr.ro, cu menţiunea Anunţ de recrutare nr. 888, din 24.05.2021, iar aplicaţiile care corespund cerinţelor minime vor fi selectate, solicitanţii urmând să participe la un interviu cu personalul de specialitate al companiei.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.