Publicat: 8 Martie, 2012 - 08:07

În luna Ianuarie 2012, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut  faţǎ de luna precedentă ca serie brută cu 19,9%  şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de luna precedentă atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,0%, respectiv cu 8,5%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut  ca serie brută cu 0,4%, iar  ca  serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 4,0%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scǎzut faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,5%, respectiv cu 0,7%.

Ianuarie 2012 comparativ cu decembrie 2011

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna Ianuarie 2012, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 19,9%, datorată scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (-30,5%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-26,5%) şi activităţilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-16,7%). Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule a crescut cu 3,1%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2012, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 2,6%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei,în luna Ianuarie 2012 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută,  a  înregistrat  o scădere   cu  14,0%,   provenită  de   la  activităţi  ale  hotelurilor şi restaurantelor (-16,6%), de la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-12,6%) , de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-11,1%), de la activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (-7,9%). Creşteri s-au înregistrat  la activitǎţi ale agenţiilor turistice şi tur-operatorilor 0,4%.
 
În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna Ianuarie 2012 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a înregistrat o scădere cu 8,5%.


Ianuarie 2012 comparativ cu Ianuarie 2011

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat pe total o scădere cu 0,4%, datorată scăderilor înregistrate la comerţul cu motociclete,  piese  şi accesorii  aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (-33,1%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-3,5%). Creşteri  s-au înregistrat la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+10,3%). Comerţul cu autovehicule a rǎmas la aceeaşi valoare.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate,  a  înregistrat  pe total o creştere cu 4,0%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna ianuarie 2012 a înregistrat o cifră de afaceri cu 1,5% mai micǎ comparativ cu luna Ianuarie 2011, provenită de la activităţile de jocuri de noroc şi  alte  activităţi recreative (-12,2%), de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-10,3%) şi de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-2,1%). Creşteri s-au înregistrat  la activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+17,2%) şi la activităţi ale hotelurilor şi restaurantelor (+8,5%). 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2012 a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,7% mai micǎ comparativ cu luna ianuarie 2011.