Publicat: 13 Mai, 2016 - 09:56

În luna martie 2016 faţă de luna martie 2015, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut cu 14,9%, iar cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei cu 12,2%, informează Institutul Naţional de Statistică. 

În luna martie 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 18,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 0,3%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 4,9% şi a scăzut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,0%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 14,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 12,7%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 12,2% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 13,0%.
    În trimestrul I 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de trimestrul I 2015 atât ca serie brută cu 15,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,4%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 15,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 15,1%.
Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)
- ianuarie 2010 – martie 2016 -
Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna martie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 18,2%, ca urmare a creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+38,0%), comerţul cu autovehicule (+22,4%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+14,4%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+12,6%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 0,3%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna martie 2016, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o creştere cu 4,9%, ca urmare a creşterilor înregistrate la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13,2%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+11,5%), activităţile  hotelurilor  şi  restaurantelor (+5,6%), activităţile  de  spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+4,5%) şi la  activitǎţile  de jocuri  de  noroc şi alte activităţi recreative (+0,2%).  

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2016 faţă de luna precedentă a înregistrat o scădere cu 3,0%. 

Martie 2016 comparativ cu martie 2015

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna martie 2016, comparativ cu luna martie 2015 a înregistrat o creştere cu 14,9%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+72,1%), comerţul cu autovehicule (+25,3%), activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+11,0%)  şi la comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule  (+1,2%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2016 a  înregistrat  pe total o creştere cu 12,7% faţă de luna martie 2015.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna martie 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 12,2% mai mare comparativ  cu luna  martie 2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+27,5%), hoteluri şi restaurante (+21,7%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+11,4%) şi de la activităţile  de  spǎlare,  curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+5,0%). Activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative au scǎzut cu 2,5%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2016 a  crescut cu 13,0% comparativ cu luna martie 2015. 

Trimestrul I 2016 comparativ  cu trimestrul I 2015

În trimestrul I 2016 comparativ cu trimestrul I 2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 15,4%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+45,8%), comerţul cu autovehicule (+25,8%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+13,7%) şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,2%).

În trimestrul I 2016 comparativ cu trimestrul I 2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 14,4%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în trimestrul I 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 15,6%  mai  mare  comparativ  cu  trimestrul I 2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+26,0%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+24,6%), activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+9,1%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+7,6%) şi de la activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+5,0%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în trimestrul I 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 15,1%  mai  mare  comparativ  cu   trimestrul I 2015.