Publicat: 13 Iunie, 2016 - 12:45

    În luna aprilie 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 1,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 2,2%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 2,1% şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 14,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,9%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 9,6% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 11,3%.
    În perioada 1.I-30.IV.2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-30.IV.2015 atât ca serie brută cu 15,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,1%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 13,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 13,8%.

Aprilie 2016 comparativ cu martie 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna aprilie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 1,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (-2,4%)  şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-1,4%). Creşteri s-au înregistrat la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+5,3%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+3,2%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 2,2%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna aprilie 2016, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o scădere cu 2,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activitǎţile  de jocuri  de  noroc şi alte activităţi recreative (-9,1%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-0,9%). Creşteri s-au înregistrat la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+10,9%), activităţile  hotelurilor  şi  restaurantelor (+0,9%) şi la  activităţile  de  spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+0,3%).  

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2016 faţă de luna precedentă a înregistrat o creştere cu 0,6%. 

Aprilie 2016 comparativ cu aprilie 2015

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna aprilie 2016, comparativ cu luna aprilie 2015 a înregistrat o creştere cu 14,9%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+41,2%), comerţul cu autovehicule (+21,6%), activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+16,8%)  şi la comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule  (+3,9%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2016 a  înregistrat  pe total o creştere cu 15,9% faţă de luna aprilie 2015.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna aprilie 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 9,6% mai mare comparativ  cu luna  aprilie 2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+36,1%), hoteluri şi restaurante (+20,9%), activităţile  de  spǎlare,  curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+15,5%) şi de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+10,7%). Activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative au scǎzut cu 10,2%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2016 a  crescut cu 11,3% comparativ cu luna aprilie 2015. 

Perioada 1.I-30.IV.2016 comparativ  cu perioada 1.I-30.IV.2015

În perioada 1.I-30.IV.2016 comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 15,7%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+44,4%), comerţul cu autovehicule (+25,2%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+14,5%) şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,8%).

În perioada 1.I-30.IV.2016 comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 15,1%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-30.IV.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,9%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-30.IV.2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+29,0%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+23,6%), activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+11,6%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+8,7%) şi de la activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+0,8%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-30.IV.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,8%  mai  mare  comparativ  cu   perioada 1.I-30.IV.2015.