Publicat: 13 Iulie, 2016 - 09:45

În luna mai 2016 faţă de luna mai 2015, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut cu 14,9%, iar cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 10,5%, informează Institutul Național de Statistică. 

    În luna mai 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 2,8%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 0,7%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 5,9% şi a scăzut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3%.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 14,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 12,4%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 10,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,7%.
    În perioada 1.I-31.V.2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-31.V.2015 atât ca serie brută cu 15,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 13,2% fiecare.
Mai 2016 comparativ cu aprilie 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna mai 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 2,8%, ca urmare a creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+6,6%).  Scăderi s-au înregistrat la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-15,7%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-2,0%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-1,9%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 0,7%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna mai 2016, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o creştere cu 5,9%, ca urmare a creşterilor înregistrate la activităţile  hotelurilor  şi  restaurantelor (+8,7%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+5,5%), activitǎţile  de jocuri  de  noroc şi alte activităţi recreative (+1,3%) şi la  activităţile  de  spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+0,7%).  Scăderi s-au înregistrat la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-4,8%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2016 faţă de luna precedentă a înregistrat o scădere cu 0,3%. 

Mai 2016 comparativ cu mai 2015

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna mai 2016, comparativ cu luna mai 2015 a înregistrat o creştere cu 14,9%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+24,9%), activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+15,9%) şi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+15,8%). Comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule a scăzut cu 0,9%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2016 a  înregistrat  pe total o creştere cu 12,4% faţă de luna mai 2015.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna mai 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 10,5% mai mare comparativ  cu luna  mai 2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+32,3%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+18,0%), hoteluri şi restaurante (+16,6%) şi de la activităţile  de  spǎlare,  curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+13,1%). Activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative au scǎzut cu 4,9%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2016 a  crescut cu 10,7% comparativ cu luna mai 2015. 

Perioada 1.I-31.V.2016 comparativ  cu perioada 1.I-31.V.2015

În perioada 1.I-31.V.2016 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 15,9%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+37,4%), comerţul cu autovehicule (+25,7%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+14,9%) şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,2%).

În perioada 1.I-31.V.2016 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 14,6%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-31.V.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,2%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-31.V.2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+29,7%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+21,8%), activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+11,9%) şi de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+11,2%). Activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 0,2%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.V.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,2%  mai  mare  comparativ  cu   perioada 1.I-31.V.2015.