Publicat: 13 Ianuarie, 2017 - 09:49

În luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut cu 16,4%, iar cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 0,9%, informează Institutul Național de Statistică. 

    În luna noiembrie 2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a scăzut atât ca serie brută cu 0,2% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 4,7%  şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 16,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 16,7%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a scăzut ca serie brută cu 0,9% şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%.

    În perioada 1.I-30.XI.2016, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-30.XI.2015 atât ca serie brută cu 18,0% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 17,7%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de perioada 1.I-30.XI.2015 atât ca serie brută cu 8,0% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 8,7%.

Noiembrie 2016 comparativ cu octombrie 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna noiembrie 2016, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 0,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-2,8%) şi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor  (-0,3%).  Creşteri  au înregistrat  comerţul cu autovehicule şi  activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor cu 1,2% fiecare.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2016, comparativ cu luna precedentă a înregistrat o scădere cu 0,3%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna noiembrie 2016, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, a înregistrat o scădere cu 4,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activitǎţile  agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-11,4%),  activităţile de spǎlare,  curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (-7,3%),  hoteluri şi  restaurante (-4,1%)  şi  activitǎţile  de  jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-4,0%). Creşteri au înregistrat serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+5,7%).  

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2016 faţă de luna precedentă a crescut cu 2,1%.

Noiembrie 2016 comparativ cu noiembrie 2015

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna noiembrie 2016, comparativ cu luna noiembrie 2015 a înregistrat o creştere cu 16,4%, datorată creşterilor înregistrate la activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+32,8%), comerţul cu autovehicule (+22,1%), comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule (+3,3%) şi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+0,6%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2016 a  înregistrat  pe total o creştere cu 16,7% faţă de luna noiembrie 2015.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna noiembrie 2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,9% mai micǎ comparativ cu luna noiembrie 2015, provenită de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-17,9%)  şi de la activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative (-10,7%). Creşteri au înregistrat serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+55,0%), activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor  şi blǎnurilor (+20,8%) şi activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+7,2%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2016 a  crescut cu 0,6% comparativ cu luna noiembrie 2015. 

Perioada 1.I-30.XI.2016 comparativ  cu perioada 1.I-30.XI.2015

În perioada 1.I-30.XI.2016 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 18,0%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+29,2%), comerţul cu autovehicule (+26,8%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+23,1%) şi la  activităţile provenite  din comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+3,7%).

În perioada 1.I-30.XI.2016 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2015, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 17,7%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-30.XI.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,0%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-30.XI.2015, provenită de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+40,0%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+15,8%), activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+14,5%) şi de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+1,3%). Activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 4,8%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-30.XI.2016 a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,7% mai mare comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2015.