Publicat: 13 Iulie, 2017 - 12:04

În luna mai 2017, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 15,0% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,2%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă  a crescut atât ca serie brută cu 9,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,6%.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 18,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,8%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 15,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,1%.

În perioada 1.I-31.V.2017, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-31.V.2016 atât ca serie brută cu 14,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,3%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 10,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 8,7%.

Mai 2017 comparativ cu aprilie 2017

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna mai 2017, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 15,0%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+43,9%), activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+16,6%), comerţul cu autovehicule (+16,0%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+12,2%).
.  

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2017, comparativ cu luna precedentă a înregistrat o creştere cu 2,2%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna mai 2017, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 9,4%, datorată creşterilor înregistrate la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+19,2%), hoteluri şi  restaurante (+16,0%) şi la activităţile de spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+12,2%).   Scăderi  au  înregistrat  activitǎţile de  jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-6,5%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-0,9%). 

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2017 faţă de luna precedentă a crescut cu 3,6%.

Mai 2017 comparativ cu mai 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna mai 2017, comparativ cu luna mai 2016 a înregistrat o creştere cu 18,4%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+93,8%), activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+36,9%), comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule (+18,3%) şi la  comerţul cu autovehicule (+14,2%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2017 a  înregistrat  pe total o creştere cu 15,8% faţă de luna mai 2016.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna mai 2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu luna mai 2016, provenită de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+24,6%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+16,1%), activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor  şi blǎnurilor (+15,4%) şi de  la activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative (+12,6%). Scăderi s-au înregistrat la  serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-16,1%). 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2017 a  crescut cu 15,1% comparativ cu luna mai 2016. 

Perioada 1.I-31.V.2017 comparativ  cu perioada 1.I-31.V.2016

În perioada 1.I-31.V.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 14,4%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+31,9%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+26,4%), comerţul cu autovehicule (+13,7%) şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+10,6%).

În perioada 1.I-31.V.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 15,3%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-31.V.2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 10,1%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-31.V.2016, provenită de la activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+12,7%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+11,2%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+9,4%) şi de la activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+7,0%). Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au scăzut cu 10,0%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.V.2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,7% mai mare  comparativ  cu  perioada 1.I-31.V.2016.