Publicat: 15 Iunie, 2017 - 12:02

În luna aprilie 2017, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut faţă de luna aprilie 2016 cu 5,6%, iar cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 13,7%, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.

    În luna aprilie 2017, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a scăzut atât ca serie brută cu 12,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă  a scăzut ca serie brută cu 0,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 2,2%.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 5,6% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 12,7%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 13,7% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 11,2%.

    În perioada 1.I-30.IV.2017, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-30.IV.2016 atât ca serie brută cu 13,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,9%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 9,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 7,3%.
Aprilie 2017 comparativ cu martie 2017

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna aprilie 2017, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 12,9%, datorată scăderilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-15,4%), comerţul cu autovehicule (-12,4%) şi la activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-9,9%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a crescut cu 14,0%. 
.  

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2017, comparativ cu luna precedentă a înregistrat o scădere cu 1,6%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna aprilie 2017, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 0,2%, datorată scăderilor înregistrate la activitǎţile  de  jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-2,1%) şi la activităţile de spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (-2,0%). Creşteri au înregistrat activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+4,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+0,7%) şi la hoteluri şi  restaurante (+0,2%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2017 faţă de luna precedentă a crescut cu 2,2%.

Aprilie 2017 comparativ cu aprilie 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna aprilie 2017, comparativ cu luna aprilie 2016 a înregistrat o creştere cu 5,6%, datorată creşterilor înregistrate la activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+16,0%),  comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+13,5%), comerţul cu autovehicule (+4,7%)  şi la comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule (+2,8%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2017 a  înregistrat  pe total o creştere cu 12,7% faţă de luna aprilie 2016.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna aprilie 2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,7% mai mare comparativ cu luna aprilie 2016, provenită de la activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative (+27,5%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+14,4%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+8,9%) şi de  la activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor  şi blǎnurilor (+3,6%). Scăderi s-au înregistrat la  serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-17,4%). 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2017 a  crescut cu 11,2% comparativ cu luna aprilie 2016. 

Perioada 1.I-30.IV.2017 comparativ  cu perioada 1.I-30.IV.2016

În perioada 1.I-30.IV.2017 comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 13,2%, datorită creşterilor înregistrate la întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+23,5%), comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+15,8%), comerţul cu autovehicule (+13,5%) şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+8,6%).

În perioada 1.I-30.IV.2017 comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 14,9%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-30.IV.2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 9,1%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-30.IV.2016, provenită de la activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+13,7%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+8,2%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+7,6%) şi de la activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+4,8%). Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au scăzut cu 8,1%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-30.IV.2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 7,3% mai mare  comparativ  cu  perioada 1.I-30.IV.2016.