Publicat: 12 Aprilie, 2017 - 10:04

În luna februarie 2017, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut faţă de luna februarie 2016 cu 14,9%, iar cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 4,3%, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

    În luna februarie 2017, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 14,0% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,0%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă a rămas la acelaşi nivel ca serie brută, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 1,6%.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 14,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 15,6%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 4,3% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,9%.

    În perioada 1.I-28.II.2017, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-29.II.2016 atât ca serie brută cu 12,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,2%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 5,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 4,5%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna februarie 2017, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 14,0%, datorată creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+19,9%), activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+8,0%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+7,4%).  
Scăderi s-au înregistrat la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-10,5%).  

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2017, comparativ cu luna precedentă a înregistrat o creştere cu 3,0%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna februarie 2017, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, a rămas la acelaşi nivel. Scăderi s-au înregistrat la  activitǎţile  de  jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,9%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-0,4%). Creşteri  au înregistrat activităţile de spǎlare, curǎţarea şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (+6,8%), hoteluri şi  restaurante (+3,1%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+0,4%).

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2017 faţă de luna precedentă a crescut cu 1,6%.

Februarie 2017 comparativ cu februarie 2016

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna februarie 2017, comparativ cu luna februarie 2016 a înregistrat o creştere cu 14,9%, datorată creşterilor înregistrate la activitǎţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+23,2%),  comerţul cu autovehicule (+18,0%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea  motocicletelor (+11,3%)  şi la comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule (+6,7%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2017 a  înregistrat  pe total o creştere cu 15,6% faţă de luna februarie 2016.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna februarie 2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 4,3% mai mare comparativ cu luna februarie 2016, provenită de la activităţile de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor  şi blǎnurilor (+6,6%), activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative (+6,2%) şi de la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+5,5%). Scăderi s-au înregistrat la  serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-8,0%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-5,1%). 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2017 a  crescut cu 3,9% comparativ cu luna februarie 2016. 

Perioada 1.I-28.II.2017 comparativ  cu perioada 1.I-29.II.2016

În perioada 1.I-28.II.2017 comparativ cu perioada 1.I-29.II.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 12,6%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul  cu motociclete, piese  şi accesorii aferente; întreţinerea  şi repararea  motocicletelor (+24,6%), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+21,3%), comerţul cu autovehicule (+15,3%), şi la  activităţile provenite  din comerţul  cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+4,9%).

În perioada 1.I-28.II.2017 comparativ cu perioada 1.I-29.II.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 14,2%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-28.II.2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 5,6%  mai  mare  comparativ  cu  perioada 1.I-29.II.2016, provenită de la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+6,4%), activităţile  de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+5,8%) , activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea  textilelor şi  blǎnurilor (+4,9%), şi de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+2,3%). Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au scazut cu 1,3%. 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-28.II.2017 a înregistrat o cifră de afaceri cu 4,5%  mai  mare  comparativ  cu   perioada 1.I-29.II.2016.