27 octombrie 2021

Cinci funcţii scoase la concurs de Jandarmeria Galaţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În vederea completării deficitului de personal, Jandarmeria Galaţi va organiza concurs de încadrare din sursă externă pentru o funcţie de ofiţer şi patru funcţii de subofiţer.

În perioada 8 – 15 octombrie, persoanele care doresc să ocupe o funcţie în cadrul Jandarmeriei Galaţi pot aplica pentru una dintre cele cinci funcţii scoase la concurs, prin rechemare în activitate sau încadrare directă. Astfel, urmărim reducerea deficitului de personal şi completarea posturilor vacante din zona neoperativă.

Cei interesaţi pot aplica pentru următoarele funcţii:

– o funcţie de ofiţer specialist II la Compartimentul Marketing şi Achiziţii: studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică/inginerie civilă/inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii/ inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială/management/ştiinţe economice/ştiinţe juridice/ştiinţe administrative;

– o funcţie de subofiţer administrativ principal (şef popotă), la Compartimentul Popota de unitate – Serviciul Logistic: studii liceale cu diploma de bacalaureat/studii postliceale pentru formarea subofiţerilor;

– o funcţie de subofiţer magaziner principal la Compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului – Serviciul Logistic: studii liceale cu diploma de bacalaureat/studii postliceale pentru formarea subofiţerilor;

– o funcţie de subofiţer secretariat principal (şi registratură) la Compartimentul Secretariat, documente clasificate şi arhivă: studii liceale cu diploma de bacalaureat;

– o funcţie de subofiţer administrativ principal la Compartimentul Financiar: studii postliceale pentru formarea subofiţerilor sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Detalii privind condiţiile de participare la concurs, tematica de concurs şi conţinutul dosarului pot fi descărcate din pagina web www.jandarmeria galati.ro.

ATENŢIE! Înscrierile au loc între 8 – 15 octombrie, iar cererea de înscriere la concurs, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I.) se transmit SCANATE la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriagalati.ro, preferabil în format PDF (ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 15 Mb).

Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul