1 iulie 2022

Cinci incendii de vegetaţie uscată, în ultimele ore

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În ultimele ore, în judeţul Giurgiu au avut loc cinci incendii de vegetaţie uscată, în următoarele localităţi:
– Onceşti – au ars 700 mp de vegetaţie uscată;
– Bolintin Deal – au ars aproximativ 50 mp de vegetaţie uscată;
– Crânguri – au ars aproximativ 5.000 mp de vegetaţie uscată şi gunoi menajer;
– Popeşti – au ars aproximativ 1.500 mp de vegetaţie uscată, deşuri din plastic şi carton;
– Băneasa – au ars aproximativ 20.000 mp de vegetaţie uscată, mărăciniş, lăstăriş şi gunoi menajer.

Cauza probabilă de producere a incendiilor a fost focul deschis în spaţii deschise. Au acţionat pompierii din cadrul Detaşamentelor Giurgiu şi Bolintin Deal, Gărzii de Intervenţie Mihăileşti, Punctelor de Lucru Greaca şi Călugăreni, cu şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o cisternă.

Reamintim faptul că, potrivit standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Astfel, trebuie respectate următoarele prevederi legale:
1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare: este interzisă arderea miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională, al cărei cuantum este cuprins între 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice şi între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice;

2. Hotărârea Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

În condiţiile în care se obţin toate aprobările prevăzute de legislaţia în vigoare, cetăţenii trebuie să respecte următoarele reguli şi măsuri preventive:

La arderea miriştilor:
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi şi în condiţii meteorologice fără vânt;
– parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
– izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
– asigurarea personalului care să supravegheze şi să stingă eventuale incendii, până la finalizarea arderii;
– asigurarea substanţelor şi a mijloacelor de stingere necesare, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha;
– asigurarea unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha;
– pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi şi în condiţii meteorologice fără vânt;
– arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
– colectarea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în grămezi, astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri;
– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
– supravegherea permanentă a arderii;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
– se interzice acoperirea focarelor cu pământ.