Publicat: 5 Iunie, 2020 - 09:12
Share

În cadrul şedinţei de Guvern din 4 iunie, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii "Mihai Eminescu" din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Obiectivul este inclus în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, derulat de Compania Naţională de Investiţii, instituţie sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Proiectul vizează reabilitarea clădirii existente, finalizată în anul 1968, prin consolidarea structurii şi refacerea finisajelor şi a instalaţiilor, pentru aducerea imobilului la standarde de funcţionare şi de securitate moderne, europene.

Astfel, se vor executa, printre altele, lucrări de reabilitare a structurii de rezistenţă a clădirii, lucrări pentru reducerea consumurilor energetice (înlocuire tâmplărie, refacere terasă, termoizolare faţade şi planşee, înlocuire instalaţie electrică, lucrări modernizare instalaţii de ventilaţie, sanitare etc.), refacere finisaje interioare şi exterioare.

Valoarea estimată a investiţiei este de 132,55 de milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 24 de luni (dintre care 3 luni vor fi dedicate activităţii de proiectare).

În perioada următoare, CNI va demara procedura de achiziţie publică pentru contractarea lucrărilor de proiectare şi execuţie.

* * *

Prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizează obiective de investiţii cuprinse în zece subprograme, care vizează construirea, reabilitarea sau modernizarea de: săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, aşezăminte culturale, instituţii de învăţământ superior de stat, săli de cinematograf, lucrări în primă urgenţă, unităţi sanitare în mediul urban, blocuri în zone defavorizate.

Tot în cadrul acestui program, se realizează şi alte tipuri de obiective de investiţii, aprobate individual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, precum pieţe agroalimentare, centre sociale, centre multifuncţionale etc., dar şi obiective cuprinse în Memorandumul privind infrastructura justiţiei (reabilitări, consolidări, modernizări de sedii de tribunale, curţi de apel sau parchete).

 

Tag-uri Geo: