29 iunie 2022

Clarificări privind procedura de selecţie a obiectivelor din cadrul celor 12 rute turistice/culturale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a publicat luni, 14 martie a.c, o serie de clarificări ca urmare a solicitărilor transmise de potenţialii beneficiari ai finanţărilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru obiectivele din cadrul celor 12 rute turistice/culturale.

Clarificările publicate au în vedere înţelegerea principiului dublei finanţări, a statutului unui obiectiv în curs de clasare şi a încadrării unui obiectiv în zonă defavorizată.

Astfel, referitor la criteriul „Obiectivul a beneficiat anterior de finanţare UE”, prin obiectiv se înţelege: o construcţie sau un ansamblu de clădiri sau parte/părţi a/ale acesteia/acestora. Dacă obiectivul propus pentru a fi inclus în rută a beneficiat de finanţare din Programul Operaţional Regional (POR) sau Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) sau alte fonduri europene pentru promovare, acesta nu poate beneficia de fondurile aferente promovării din PNRR, în vederea evitării dublei finanţări. Dacă obiectivul propus pentru restaurare a mai beneficiat de fonduri europene pentru restaurare, poate fi inclus în ruta turistică/culturală şi poate fi promovat, dar nu poate fi restaurat, deoarece este considerată a fi dublă finanţare. Un beneficiar nu poate depune o propunere de obiectiv şi solicitare pentru lucrări de restaurare la acesta, dacă a beneficiat anterior de finanţare europeană pentru acele lucrări restaurate. Astfel, dacă un ansamblu sau o clădire a fost parţial restaurată din fonduri europene, acele părţi care nu au beneficiat de restaurare sunt considerate obiective eligibile din perspectiva criteriului şi vor fi incluse în etapa de evaluare.

Referitor la criteriul „Statutul obiectivului”, pentru Obiectivele în curs de clasare, titularii propunerilor de obiective vor ataşa corespondenţa iniţiată cu Direcţia Judeţeană de Cultură.

Referitor la criteriul „Zonă defavorizată”, titularii propunerilor de obiective vor menţiona dacă obiectivul este situat într-o zonă definită conform Legii nr. 20 din 15 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. Pentru aceasta solicitantul va enunţa cadrul legal (HG, Ordonanţă, Ordin etc.) prin care zona Obiectivului a fost declarată defavorizată.

Documentul privind clarificările emise de MIPE poate fi consultat aici: Clarificare – 14 martie 2022

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de obiective a fost prelungit până la data de 20 martie 2022, ora 24:00.

Informaţii suplimentare:

Metodologia poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/pnrr-apel-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/
Componenta 11 Turism şi Cultură este publicată aici: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar
Componenta 11. „Turism şi cultură” din cadrul PNRR are ca obiectiv sporirea coeziunii sociale, economice şi teritoriale şi crearea de noi locuri de muncă, de a atrage investiţii ce generează valoare adăugată stimulând dezvoltarea socială şi culturală. Investiţia nr.1 „Promovarea celor 12 rute turistice/culturale” din cadrul Componentei 11 presupune sprijin financiar în valoare de 103,5 mil. euro pentru promovarea a 12 rute şi modernizarea /reabilitarea siturilor turistice cu impact naţional şi internaţional incluse în acestea, identificate în zonele considerate a fi destinaţii optime. Rutele aferente Investiţiei 1 vor avea 2 componente importante după cum urmează:
– Componenta de promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicaţii pentru telefon;
– Componenta de restaurare, revitalizare, construire.

Cele 12 rute sunt:
– Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 5 castele restaurate;
– Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
– Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
– Traseul gastronomiei tradiţionale româneşti – 30 de obiective promovate;
– Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
– Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
– Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
– Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de obiective promovate, 5 obiective restaurate;
– Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
– Ruta cetăţilor – 30 de obiective promovate, 5 cetăţi restaurate;
– Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creşterii atractivităţii zonei – 30 de obiective promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării);
– Ruta satelor cu arhitectură tradiţională – 20 de obiective promovate, 150 de case tradiţionale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradiţională.

Direcţia de Comunicare